Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Thư yêu cầu Đài PTTH Hà Nội xin lỗi và cải chính vì HTV1 đã phát nội dung
xuyên tạc, vu khống, xúc phạm công dân
Posted by 304.Basamnews  on 27.08.2011


Rate this:


82 Votes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét