Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Tình hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù
23/08/11 10:58 AM
Nuvuongcongly  

Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh Hóa, ông bị nhốt một phòng cô lập cùng với một bạn tù khác.
Tinh thần của Ts Vũ vẫn kiên trung bất khuất khẳng định mình không hề có tội. Về thể chất, anh Vũ vẫn bình thường.

Tình hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tùĐến thăm Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, công an đã kiểm tra rất kỹ những người đến thăm xem họ là ai, nếu không phải là người trong gia đình, đều bị từ chối cho gặp.
Trong cuộc gặp, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu đưa cho chị Dương Hà bức thư của anh gửi cho chị.
Bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ gửi cho vợ là chị Ls Nguyễn Thị Dương Hà viết từ ngày 19/5/2011 ở Trại giam Hỏa Lò – Hà Nội nhưng nhà cầm quyền đã giữ bức thư lại cho đến nay, khi chị Dương Hà vào tận Thanh Hóa thăm anh, anh đòi hỏi mới được đưa cho chị Dương Hà.
Được phép của gia đình chị Dương Hà, Nữ Vương Công Lý xin giới thiệu bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ:

Nữ Vương Công Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét