Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

 Đối Thoại Điểm Tin ngày 29 tháng 12 năm 2011
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

·         Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ (RFA 28-12-11) -- P/v GS Tương Lai, GS Chu Hảo ◄ 
·         Nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp Nhà nước? (Bee.net 28-12-11) -- Bài Nguyễn Quang A
·         Nghịch lý (CAND 28-12-11) -- Ngay ông Khổng Minh Dụ cũng có vẻ... không vui trước tình hình hiện nay!
·         Southeast Asia’s Biggest Stories of 2011 (WSJ 28-12-11) -- Tổng kết tình hình Đông Nam Á. Rất có ích
·         Fukuyama sai! The (B)end of History (FP 27-12-11)
·         Blogger Trung Quốc: With Essays on Democracy, Chinese Blogger Stirs Debate Among Reformers (NYT 27-12-11) -- Anh chàng Han Han này, theo chinh phủ hay chống chính phủ?
·         Khi Trung Quốc thống trị: When China Rules (Project Syndicate 28-12-11) -- Thì ... tận thế!
·         Nhật Bản - Ấn Độ: Asia’s Natural-Born Allies (Project Syndicate 28-12-11)  -- Interesting!

Bài mới


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp
Các bài mới đăng:
Kkk

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Các bài mới đăng:
Lll

Bài mới

Kkkk

·         Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ (RFA 28-12-11) -- P/v GS Tương Lai, GS Chu Hảo ◄ 
·         Nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp Nhà nước? (Bee.net 28-12-11) -- Bài Nguyễn Quang A
·         Nghịch lý (CAND 28-12-11) -- Ngay ông Khổng Minh Dụ cũng có vẻ... không vui trước tình hình hiện nay!
·         Southeast Asia’s Biggest Stories of 2011 (WSJ 28-12-11) -- Tổng kết tình hình Đông Nam Á. Rất có ích
·         Fukuyama sai! The (B)end of History (FP 27-12-11)
·         Blogger Trung Quốc: With Essays on Democracy, Chinese Blogger Stirs Debate Among Reformers (NYT 27-12-11) -- Anh chàng Han Han này, theo chinh phủ hay chống chính phủ?
·         Khi Trung Quốc thống trị: When China Rules (Project Syndicate 28-12-11) -- Thì ... tận thế!
·         Nhật Bản - Ấn Độ: Asia’s Natural-Born Allies (Project Syndicate 28-12-11)  -- Interesting!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét