Monday, January 30, 2012

ĐCS Cuba thông qua các cải cách quan trọng
Thứ hai 30 Tháng Giêng 2012


Nhân một Hội nghị bất thường kéo dài trong hai ngày, 29-30/01/2012, 800 đại biểu đảng Cộng sản Cuba đã tán đồng những cải tổ của chủ tịch Raul Castro hầu đổi mới Đảng và đất nước Cuba, mà theo chính lời của ông Raul Castro, đang đứng trước một tình thế nghiêm trọng. Một trong chủ trương hàng đầu của lãnh đạo Cuba là chống tham nhũng.

Thông tín viên François - Xavier Freland tường thuật từ La Havana
Một góc phố La Habana trong dịp đảng Cộng sản Cuba họp Hội nghị bất thường, 29/01/2012
Một góc phố La Habana trong dịp đảng Cộng sản Cuba họp Hội nghị bất thường, 29/01/2012-REUTERS
« Nếu Hội nghị này chưa phải là một cuộc cách mạng trong Cách mạng thì nó là một bước tiến mới đến sự minh bạch hoá và mở cửa chính trị.
Vào cuối tuần qua, nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra và được số 800 đại biểu nhất trí bỏ phiếu tán đồng trong Hội nghị bất thường đầu tiên từ khi đảng Cộng sản Cuba được thành lập năm 1965.
Trong những biện pháp thông qua, rất quan trọng là quyết định giảm số lãnh đạo chính trị, giảm các nhiệm kỳ, tăng cường chống tham nhũng và yêu cầu các cơ quan truyền thông phải mở cửa cho các cuộc tranh luận, chống lại hiện tượng tự kiểm duyệt.
Đây là một bước tiến đầu tiên đến việc mở cửa chính trị, hỗ trợ cho những cải tổ thông qua nhân Đại hội đảng lần thứ VI tháng 4 năm ngoái.
Theo ông Philip Klepak, chuyên gia về chiến lược, tác giả một quyển sách về Raul Castro, thì những bước mở cửa dần dần này là công trình của Raul Castro, « một người ưa chuộng đối thoại, và đi từng bước. Ông là một người quen với cách hành động hữu hiệu của một quân nhân, có trách nhiệm và kỷ luật. Ông đã thấy là để cứu vãn Cách mạng thì phải thay đổi, làm lại một phần những gì đã thực hiện ».
Có điều là ông Raul trong bước cải cách, đã dứt khoát không chấp nhận chế độ đa đảng. Ông cảnh báo : « Từ bỏ chế độ độc đảng, có nghiã là hợp thức hóa các đảng của chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước chúng ta ».

No comments:

Post a Comment