Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012


ĐƠN CỦA NHÓM "THƯƠNG BINH NẶNG" YÊU CẦU XỬ LÝ NGUYỄN XUÂN DIỆN
Thứ năm, ngày 24 tháng năm năm 2012
Blog Nguyenxuandien


Ảnh: Lê Hiền Đức trên trang Anh Ba Sàm

Dân luận:

Đơn của nhóm thương binh nặng yêu cầu xử lý ông Nguyễn Xuân Diện Viện Hán Nôm 

01_img_0485.jpg

02_img_0486.jpg

03_img_0487.jpg
04_img_0488.jpg
05_img_0489.jpg
06_img_0491.jpg
11_img_0496.jpg
12_img_0497.jpg
07_img_0492.jpg
08_img_0493.jpg
09_img_0494.jpg
10_img_0495.jpg
Thứ Năm, 24/05/2012 
Nguồn: Dân Luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét