Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Thúc giục 'thiện chí' trong vụ Văn Giang
Cập nhật: 11:14 GMT - thứ năm, 24 tháng 5, 2012
BBC

Hiệu trưởng đại học quốc tế có liên quan tới dự án Ecopark nói với BBC về quan điểm của trường sau khi có tranh cãi vì việc thu hồi đất ở Văn Giang, Hưng Yên.
Sir Graeme Davies, Hiệu trưởng Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV), trường đang muốn xây dựng cơ sở mới ở Ecopark, nhắc lại nhiều lần trong phỏng vấn với BBC rằng các xung đột cần được giải quyết 'một cách thiện chí' và 'cần tuân thủ pháp luật Việt Nam'.

Sir Graeme Davies: Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) được cả chính phủ Việt Nam và chính phủ Anh xem là dự án hàng đầu nhằm để Việt Nam có thể tiếp cận tốt hơn tới nền đào tạo Đại học của Anh.
Trong kế hoạch cho trung hạn, BUV sẽ đầu tư vào một trụ sở được xây dựng có mục tiêu là cung cấp cơ sở để các sinh viên Việt Nam và quốc tế được học trong môi trường đẳng cấp thế giới, bên cạnh Cơ sở City Campus đang hoạt động ở trung tâm Hà Nội.
Dự án thuê đất ở Ecopark là đề tài đang được thảo luận và cho tới nay chúng tôi vẫn chưa trình các kế hoạch chính thức để chính phủ Việt Nam phê duyệt.
BBC:Ngài nghĩ sao về kiến nghị của một nhóm trí thức người Việt cho các đối tác nước ngoài liên quan. Trong thư họ nói "Đại học Anh, Đại học London và Đại học Staffordshire không thể thờ ơ với các hành vi nhẫn tâm của nhà chức trách và nhà phát triển."
Đại học Anh quốc Việt Nam thấy buồn trước sự cố gần đây trong tháng Tư năm 2012 liên quan tới người nông dân và cảnh sát tại Ecopark ở tỉnh Hưng Yên.
"Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề nghiêm trọng giữa những người phản đối, VIHAJICO và chính phủ Việt Nam và chúng tôi thúc giục các bên liên quan giải quyết một cách thiện chí giữa các bên liên quan và cần tuân thủ pháp luật Việt Nam." - Sir Graeme Davies
Chúng tôi giữ quan điểm rằng bất cứ tranh cãi hay bất đồng nào phải được giải quyết một cách thiện chí giữa các bên liên quan và cần tuân thủ pháp luật Việt Nam.
BBC:Ngài có thảo luận tình hình với chính quyền Việt Nam hay với nhà đầu tư Việt Hưng sau các hành động cưỡng chế đất hay không? Nếu các ông có [thảo luận] thì diễn biến mới nhất ra sao?
Đại học Anh quốc Việt Nam biết rằng chúng tôi là người thuê đất tiềm năng và chưa trình kế hoạch lên để chính phủ phê duyệt.
Bởi vậy chúng tôi không thể bình luận thêm nữa về sự cố đáng tiếc này. Chúng tôi đã thông báo với các bên liên quan rằng chúng tôi muốn được thông báo toàn diện về tình hình và chúng tôi hy vọng bất cứ tranh cãi hay bất đồng nào phải được giải quyết một cách thiện chí giữa các bên liên quan và cần tuân thủ pháp luật Việt Nam.
BBC: Thư của các trí thức và nhân sĩ Việt Nam cũng đề nghị "Nếu VIHAJICO không có biện pháp thích hợp thì xin quý vị hãy ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với các đối tác Việt Nam của quý vị và rút lui ngay khỏi dự án Ecopark." Ông nghĩ sao về đề nghị này?
BUV không bao giờ chấp nhận việc sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ tranh cãi nào. Chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề nghiêm trọng giữa những người phản đối, VIHAJICO và chính phủ Việt Nam và chúng tôi thúc giục các bên liên quan giải quyết một cách thiện chí giữa các bên liên quan và cần tuân thủ pháp luật Việt Nam.
BBC: Đối với độc giả của chúng tôi và các sinh viên đã học ở BUV hay sẽ học ở đó trong tương lai, ông có thông điệp gì cho họ?
Đại học Anh quốc Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ giáo dục Anh chất lượng cao ở Việt Nam. Kế hoạch đầu tư vào cơ sở đào tạo đại học quốc tế nhằm nâng cao chất lượng học của sinh viên là trong khuôn khổ cam kết này. Chúng tôi tự hào đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét