Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012


BẢN LĨNH CÒI CỦA CHÍNH PHỦ
Friday, June 22, 2012

Thế là cui cùng cũng chng có ngân hàng nào b phá sn, chng có công trình nào b toi hn, không có c phiếu doanh nghip Nhà nưc nào tr thành giy vn. Nn kinh tế này quay li màu đc l nh và vi hình nh lm phát chc ch phía sau.

Thế là, cui cùng v lý lun cũng không có cc đoan. Ni nim dân tc vn tràn ngp mt th khôn ranh, nh mn và vo tròn. Kỳ cht vn ti quc hi va ri nhng "đi biu ca dân” luôn bt đu bng nhng câu đy nnh b trưc khi có mt chút nh gi là cht vn nm phía sau ch “tuy nhiên”. Chưa k nhiu câu hi ng ngn đến l lùng mà thành viên chính ph thừa biết nhưng cũng không đ bn lĩnh đ tn công trit đ.


Làm trai nưc hai mà nói

Cái kiu“làm trai nưc hai mà nói”; lp l ăn gian có v như gi đây đưc ngưi ta ưa chung. Không ch ct xén s liêm s, mà chúng ta còn t kim duyt và ct luôn s lương thin và hồn nhiên ca tư duy, ca nhn thc rch ròi và tranh lun thu đáo.

Gi đây, sau khi đã kết nạp USD vào đảng và nn kinh tế đã nut trn 300 ngàn tỷ, rồi t nay đến cui năm c mi tháng ít nht 71 ngàn t na đưc công công b bơm vào th trưng, bc tranh kinh tế s tr nên vô cùng hổ lốn. Nó ging như mt bc tranh kiu tr con tô nhằng nhịt lên, sau đó còn đ thêm màu nưc, phá v c b cc, khung sưn.

Vi chính sách na vi và bn lĩnh kém ci ca chính ph hin ti thì mình là ngưi đưc hưng li. Là mt doanh nhân mình đưc li khi Chính ph quyết đnh bơm tin h tr doanh nghip; Là mt nhà đu tư có tích trữ, mình vui vì bt đng sn s khi sc, là mt ngưi đam mê chính tr, bt đng chính kiến vi ĐCS, mình biết chính ph s b coi là ti t hơn; mình s ít b chng đi hơn nếu hùa theo nhng trào lưu dân túy na vi ca chính ph và chc chn b phn đi nhiu hơn khi cc đoan v tư tưng.

Có li tht đy nhưng vn thy quá xót xa, không viết không đưc. Nghĩ mà thương dân Vit, nht là sau này. Lm phát chc chn s tăng và nhân dân s b bn cùng hóa đu tiên và dai dng nht; cui ba Tic (Party) là khung cnh tan hoang. Dưi gm bàn ca ba tic tài nguyên và FDI sang trng ch còn li đ tha cho dân nghèo tranh nhau; 80 triu đng bào s loay hoay quy đp trong chiếc “by thu nhp trung bình” và chăc chn trn thu nhp 1,000 USD là làm bng thy tinh. By đó đã há ming, bt đu t hôm nay, bt đu t bn lĩnh còi ca Chính Ph vn không dám “quyết” vì s “lit” luôn. H sng và làm vic trong mt nn văn hóa ca s vo tròn, khép mình và ba phi. Nguy him hơn là s vô trách nhim vi tin đ dân tc.

Tái cơ cu na vi vì đng “rút la đáy ni”

Trưc đây khi nghe nói v chương trình “tái cơ cu nn kinh tế bng 3 hưng: Ngân hàng, Đu tư công và Doanh nghip Nhà nưc mình đã hy vng s có 1/3 các ngân hàng b phá sn, ít nht 2,500 danh mc đu tư công b ct b như ngưi ta thiến các khi u và Chng khoán ca nhiu doanh nghip Nhà nưc phi thành t giy loi bay l t ngoài đưng. Nhng k ăn bám phi bi đt nht c mà sng ri t trong hoang tàn đ nát, hy vọng sức sống tinh túy s mc mm.  

Thế nhưng khi các nhóm li ích lên tiếng, kết hp vi truyn thông vô trách nhim, khi doanh nghip yếu kém va đút lót va gào lên đy ích k; khi tính XHCN đưc đ cao thái quá và t hi nht là khi nhng k ăn không ngi ri “làm mình làm my”. Thế là Chính ph hùa theo đy ân cn gi to, b ngoài tai nhng li khuyên có trách nhim nht ca WB, ADB và IMF. K m không lo đi ung thuc mà li ln vn ngi cnh giưng ca nhng k lưi nhác đ ging li đo đc và nnh nt. Làm sao mà c phn hóa đưc c ngành đin, nưc, than, du khí khi nghe giới bình dân nhao nhao lên giám sát c giá xăng du.

Cái “tái cu trúc” nn kinh tế đây rõ ràng là theo nghĩa “chưa chín”. Mun luc tht nhưng li s nưc sôi làm bng ngưi. K đng ra “rút la đáy ni” không ai khác là đng cng sn Vit Nam. Vì s tha hip sc mùi dân túy, mà đng đã không vưt qua chính mình, không dám chơi cuc chơi dài hơi, không đt t quc lên trên hết đ rch ròi tiếp tc bưc đi.

Đng là k nnh dân thay vì lãnh đo dân

Mt mt Đng hô ci cách, mt khác duy trì s hài hòa đy bo th; Va gào lên s  chnh đn quyết lit li đòi hi s thng nht ôn hòa; Đng hô các ngành thành mũi nhn ri biến tt c thành cái gai qu mít; Đng có mt ch ngi nhưng nhiu ngưi, s mt lòng nên đành bê thêm ghế cho va; Va hô công nghip hóa hin đi hóa va mit mài g vưng víu ca nhng si rơm cây lúa mc vào bánh xe. Đng yêu nưc yêu dân nhưng c thèm chóng chán; thiếu năng lc nhưng li mun bao trn. Đng va mun kinh tế tư nhân phát trin li còn mun Doanh nghip Nhà nưc phi ch đo.

Thôi đi, đng nói chính quyn mnh, sc mnh là s kh lý và phương thc là tranh lun thu đáo. Nó nm b não ch không phi cơ bp. Thc tế nhn nháo ca xã hi cho thy Đng cng sn không phi là mt nhà đc tài mà là mt k nnh b. Đng nnh dân vì s dân và đ bo v quyn li ca chính mình. 

Nhiu hôm đc tài liu và nghĩ đi nghĩ li, thy thp thoáng đâu đó, hình như Chính Ph cũng mun làm mt điu gì đó rt hay. Nhưng kh ni tt c các thành viên ca Chính ph đu là đng viên đng cng sn. H ln ln không ch tư cách đo đc mà c vai trò trong công vic. Mt lúc nào đó h như mun trưng thành, c th lý và tư duy, nhưng ri vì yếu đuối, s mang tiếng, s chu trách nhim nên vi vàng co vòi li. Đôi lúc có v như chc ch đ làm quyết lit mt điu gì đó đy s tht nhưng s “quyết” ri đng cho “lit” luôn.

Mình đã tng mong ưc có mt Chính ph có bn lĩnh, chp nhn cc đoan hơn na, ti hn hơn na trong ngôn ng và hành đng. Nhưng gi thì hiu rng h có mun cũng không đưc. Ngưi ch ca trò chơi này là Đng cng sn và hình như là đng viên thì b vưng vào mt m bòng bong mà h cũng không th hiu ni chính mình.

H b nô l cho mt th lun qun gì đó gia tình yêu đt nưc và tình yêu gia đình, gia phc v trong sáng và đng lương còm cõi; gia mt cái gì đó va thuc v nguyên lý cơ bn và nhng trò s v, lâm thi. H b vưng gia lý lun o tưng và thc tin sinh đng. Và khi đang loay hoay như gà mc tóc thì làm sao có s mch lc ca tư duy đ tranh lun rõ ràng và hành đng quyết lit hu đưa đt nưc đi lên.
Tóm li là sau khi đc rt nhiu tài liu ca đng, vi tt c s chân thành và lương thin, tôi cũng ln ln, không hiu Đng Cng sn thc tâm mun gì na cho Vit Nam hôm nay và mai sau.

Có th đó là “tái”.

Hà Nội, chiều ngày 22/6/2012. 
Ngay khi trúng một hợp đồng "tái cơ cấu"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét