Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

 Tăng trưởng kinh tế
Aug 30, '12 10:19 PM


Thằng cháu xem tivi thấy chú đến hỏi.

- Chú ơi tăng trưởng kinh tế là gì.?

Chú nhìn trên tivi thấy ông thủ tướng, bèn bảo.

- À là con ông này mấy năm trước có 1 tỉ đồng, giờ có vài chục nghìn tỉ thì gọi là tăng trưởng kinh tế.

Cháu hỏi.

- Đấu là con ông ấy, thế còn người bình thường thì sao.

Chú

- Là lúc mày học lớp 1 thì 90 một bình ga. Giờ mày học lớp 7 thì một binh ga là 410 nghìn. Lúc mày lớp 1 lương mẹ mày là 2,5 triệu. Giờ lương mẹ mày tăng những gấp đôi là 5 triệu đấy còn gì, tăng trưởng của người bình thường là thế.

Cháu ngồi nhẩm một lúc nói.

- Thế thà mẹ cháu cứ lương 2,5 triệu mà mua ga 90 một bình còn hơn.

Chú

- Mày đúng trẻ con, cứ như cũ thì lấy cái gì để người ta lên tivi khoe là tăng trưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét