Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

TBT Đinh Đức Lập "trù úm" dã man người tố cáo ngay trước mặt Mặt Trận
TBT Đinh Đức Lập
"trù úm" dã man người tố cáo ngay trước mặt Mặt Trận
 Chủ nhật, ngày 28 tháng mười năm 2012
Blog Huunguyen

Gần đây, khi tiếp xúc cử tri TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng. Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”.
Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (bút danh Từ Khôi) là Phó Ban phụ trách Ban Văn hóa Nghệ thuật của báo Đại Đoàn Kết (các chức danh lãnh đạo báo từ phó trưởng ban trở lên theo quy chế tổ chức của báo Đại Đoàn Kết phải được sự phê duyệt của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
Bức xúc trước những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và trái đạo lý của Tổng biên tập Đinh Đức Lập, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã có đơn tố cáo ông Lập gởi đến cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố cáo kể từ tháng 5/2012. Và kết quả là nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã bị Tổng biên tập Đinh Đức Lập “trù úm” một cách dã man trong suốt khoảng thời gian vừa qua mặc cho ông Thắng kêu cứu với lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tóm tắt một số nội dung ông Thắng tố cáo TBT Đinh Đức Lập như sau:
1. Bí thư chi bộ Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập lạm dụng danh nghĩa của Chi ủy báo Đại Đoàn Kết cố tình báo cáo sai sự thật, lừa dối Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc xác minh hồ sơ kết nạp Đảng của bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy (Trưởng Ban Chuyên đề báo Đại Đoàn Kết).
2. Bí thư chi bộ, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập đã ngang nhiên trù dập người tố cáo, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Tố cáo; vi phạm các quyền của người tố cáo về việc được bảo vệ tại nơi công tác, làm việc theo Luật Tố cáo.
3. Tổng biên tập Đinh Đức Lập sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ.
4. Bí thư chi bộ Tổng biên tập Đinh Đức Lập vi phạm Quy định số 47-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
5. Tổng biên tập Đinh Đức Lập vi phạm nghiêm trọng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và lừa dối bạn đọc, lừa đối cấp trên trong việc tổ chức chương trình trao cúp “Tự hào thương hiệu Việt” năm 2011.
6. Đề nghị làm rõ việc “xoá xổ” văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng của Tổng biên tập Đinh Đức Lập.
7. Đề nghị làm rõ việc ông Đinh Đức Lập đã khai hồ sơ như thế nào để được cấp Thẻ nhà báo trong khi trên thực tế ông Lập không đủ tiêu chuẩn để cấp Thẻ nhà báo theo quy định.
8. Đề nghị làm rõ việc ông Đinh Đức Lập đã khai hồ sơ như thế nào để được bổ nhiệm chức danh Tổng biên tập vi phạm các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ quan báo chí của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Ghi chú: Tại Đại hội Chi bộ báo Đại Đoàn Kết ngày 16/10/2012 ông Đinh Đức Lập đã không còn trong cấp ủy của nhiệm kỳ mới nữa)
Luật Tố cáo của nước CHXHCN Việt Nam tại điều 8 (những hành vi bị nghiêm cấm), khoản 8 và 9 ghi rõ hành vi bị nghiêm cấm như sau: “Cản trở việc thực hiện quyền tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo; Bao che người bị tố cáo”.
Điều 37 (Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc):
1. Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các cơ quan, tổ chức khác được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới mọi hình thức.

2. Người có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người tố cáo; không được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

3. Khi người tố cáo có căn cứ cho rằng mình bị phân biệt đối xử về việc làm dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền yêu cầu người đã giải quyết tố cáo hoặc người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền quản lý, sử dụng mình có biện pháp xem xét, xử lý đối với người có hành vi đó; người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan quản lý lao động địa phương có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Khi nhận được yêu cầu của người tố cáo, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xác minh; nếu yêu cầu của người tố cáo là chính đáng thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp để bảo vệ như sau:

a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố cáo;

c) Xử lý kịp thời người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.
Thế nhưng, ngay sau khi biết nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng có đơn tố cáo, TBT Đinh Đức Lập đã ra sức tìm mọi cách đe dọa, trù dập, gây khó dễ trong công tác và  “cấm vận” về tài chính gây thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng.
Ngày 20/7/2012, TBT Đinh Đức Lập đã ký Quyết định số 46-QĐ/BBT.ĐĐK quyết định chuyển ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật sang làm Phó trưởng Ban Kỹ thuật quản trị mạng từ ngày 23/7/2012.


Có thể thấy rằng Quyết định 46 nói trên của TBT Đinh Đức Lập đã vi phạm khoản 1, điều 37 của Luật Tố cáo. Theo đó: “Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các cơ quan, tổ chức khác được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới mọi hình thức”.
Việc điều chuyển công tác nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng sang một ban khác hoàn toàn không phù hợp với khả năng, nghiệp vụ của đương sự là hành vi gây khó dễ, trù úm người tố cáo. Hơn nữa, theo Luật Tố cáo, người tố cáo được “đảm bảo vị trí công tác”, quyết định chuyển công tác ông Thắng có nghĩa là TBT Đinh Đức Lập đã không “đảm bảo vị trí công tác” của ông Thắng, hành vi này của ông Lập đã vi phạm các quy định về bảo vệ người tố cáo của Luật Tố cáo.
Quyết định này của ông Lập cũng vi phạm nguyên tắc tổ chức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với công tác tổ chức cán bộ của báo Đại Đoàn Kết. Việc ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban (phụ trách) Ban Văn hóa Nghệ thuật là có sự phê duyệt theo quy định của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ VN. Nay ông Lập tự ý điều chuyển công tác ông Thắng không có sự thông qua của Ban Thường trực là hành vi vượt quá thẩm quyền của ông Lập.
Về Quyết định 46, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã có đơn tố cáo hành vi trù dập của ông Lập và yêu cầu cấp có thẩm quyền có biện pháp bảo vệ người tố cáo (là ông Nguyễn Mạnh Thắng). Nội dung đơn như sau:
Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng Ban Ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết; Ủy viên BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết – Phụ trách Thanh tra nhân dân; điện thoại: 0989.xxx.xxx. email: tukhoiddk@xxxx.com

Tôi xin được tố cáo, đề nghị khẩn cấp lên các đồng chí một việc sau:
Sáng 20/7/2012, tại cuộc họp cơ quan báo Đại Đoàn Kết, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập đã tuyên bố: Chuyển công tác của tôi sang làm Phó ban Kỹ thuật Quản trị mạng ngay từ ngày 23/7/2012. Thứ hai, yêu cầu tôi viết giải trình về việc tại sao lại đọc và photo những bài của báo Người Cao Tuổi có những bài viết phản ánh tiêu cực của anh Nguyễn Xuân Huy, anh Lê Tự và cả chính Tổng biên tập Đinh Đức Lập cho người khác. 

Tôi đã phát biểu: Trong khi nhiều đơn tố cáo của tôi, trong đó có những đơn trực tiếp tố cáo Bí thư chi bộ Tổng biên tập Đinh Đức Lập chưa được giải quyết thì theo Luật Tố Cáo có hiệu lực từ 1/7/2012 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký thì anh Lập không có quyền trù dập tôi, kể cả chuyển công tác. Hơn nữa, Tổng biên tập không tuân thủ dân chủ cơ sở; không tạo điều kiện cho cán bộ phát huy khả năng, sở trường của mình. Cho nên, tôi không chuyển vị trí công tác kể cả khi Tổng biên tập ra Quyết định. Đề nghị anh Lập dừng ngay hành động vi phạm pháp luật. 

Còn về vấn đề thứ hai: Báo Người Cao Tuổi cũng như báo Đại Đoàn Kết và hàng trăm tờ báo khác là tờ báo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo Người Cao Tuổi không phải là một tờ báo phản động, và không được cấp phép. Đề nghị anh Lập không được thóa mạ báo Người Cao Tuổi. Tổng biên tập Đinh Đức Lập đã nói: Báo Người Cao Tuổi viết sai, cho đến giờ chưa có bằng chứng về việc anh Nguyễn Xuân Huy mạo danh Tiến sĩ và Cán bộ Cục Báo chí. Tôi trả lời: Báo Đại Đoàn Kết và Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có công văn gửi báo Người Cao Tuổi nói việc này phải chờ cơ quan chức năng thẩm tra rõ sự việc. Vì vậy, lời anh Lập nói không phải là Kết luận. Nếu anh Lập cho rằng báo Người cao Tuổi viết sai, anh có thể yêu cầu báo Người cao Tuổi phải đính chính và có thể kiện ra tòa. Việc đọc báo là quyền công dân nên tôi không việc gì phải giải trình.
Chiều 20/7/2012, tôi đã gửi đơn tới các lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tôi đã đưa đơn trực tiếp cho ông Nguyễn Anh Xuân – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Xuân cho rằng: Chưa có chứng cứ vì anh Lập chưa ra Quyết định. Tôi nói: Sự việc cấp bách, tôi yêu cầu anh bảo vệ tôi ngay.
Tôi được biết, chiều 20/7/2012, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy UBTƯMTTQ Việt Nam -  đã điện thoại cho anh Lập đề nghị hủy ngay việc điều chuyển công tác đối với tôi.
Thế nhưng, Tổng biên tập Đinh Đức Lập bất chấp tất cả, quyết nhắm mắt làm liều ra Quyết định ngay chiều 20/7/2012. Trắng trợn hơn, sáng 22/7/2012, anh Lập cho chị Lê Thị Thu Hương – phóng viên Ban Chuyên đề -  đi họp giao ban với tư cách Phụ trách Ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết (tức là trước một ngày như Quyết định của anh Lập). Không biết nhân sự Lê Thị Thu Hương này đã được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam chưa?.
Là một cơ quan của Nhà nước Việt Nam thì phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Là một cán bộ của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì phải chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo UBTƯMTTQ Việt Nam. Tại sao lẽ phải hiển nhiên này lại không được thực hiện tại báo Đại Đoàn Kết?. Phải chăng anh Lập tin tưởng vào một ai đó che đỡ?. 

Bí thư chi bộ Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập đã coi thường pháp luật, coi báo Đại Đoàn Kết là một quốc gia riêng, tùy tiện thích làm trò gì thì làm. Anh Lập cũng đã coi thường Kết luận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tháng 6/2012 do đích thân Phó Bí thư Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký ký. Kết luận nêu rõ: “Đối với đồng chí Đinh Quang Sơn, kế toán báo Đại Đoàn Kết, mặc dù chưa phát hiện sai sót, tiêu cực nhưng đồng chí Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết cần xem xét, điều chuyển công tác cho phù hợp”.
Việc điều chuyển kế toán Đinh Quang Quang Sơn – Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính báo Đại Đoàn Kết (cháu ruột của Tổng Biên tập Đinh Đức Lập) là việc cần làm ngay, đề nghị Đảng đoàn nên quy định rõ thời hạn phải điều chuyển. Việc Đảng đoàn yêu cầu không làm lại đi làm điều vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định Những điều Đảng viên không được làm thì quả là ngang ngược, chà đạp lên luật pháp, lên tập thể báo Đại Đoàn Kết và lên lãnh đạo UBTƯMTTQ Việt Nam.
Tôi đề nghị các đồng chí bảo vệ tôi, bảo vệ người tố cáo, và chỉ đạo Tổng biên tập Đinh Đức Lập ngay lập tức phải ra Quyết định hủy Quyết định vi phạm pháp luật điều chuyển công tác đối với tôi.
Nếu không xử lý thỏa đáng ngay, tôi sẽ tiếp tục có đơn lên cấp có thẩm quyền.
Kính đơn!
                                                                  Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2012
                                                                                     Người viết đơn
                                                                                Nguyễn Mạnh Thắng
Điều đáng nói là sau khi có quyết định điều chuyển công tác nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng trái pháp luật; có đơn tố cáo và yêu cầu lãnh đạo MTTQ Việt Nam bảo vệ của ông Thắng... TBT Đinh Đức Lập vẫn ngang nhiên hành xử thô bạo, bằng mọi cách gây khó dễ, trù úm  ông Thắng như chỉ đạo cắt điện, cắt điều hòa, biến phòng làm việc của ông Thắng thành nhà kho chứa đồ phế thải... Nhiều bài báo của ông Thắng gởi về cho tòa soạn có giá trị thông tin và tính thời sự cao đều bị ai đó chỉ đạo gác lại, không cho đăng trên báo Đại Đoàn Kết.

Phòng làm việc của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng bị biến thành kho chứa đồ phế thải

Kể từ tháng 7/2012, nhá báo Nguyễn Mạnh Thắng đột nhiên bị cắt hết tất cả các khoản thu nhập từ báo Đại Đoàn Kết, kể cả tiền lương cơ bản, phụ cấp chức vụ theo luật định.
Thế nhưng, cho đến ngày 18/10/2012 TBT Đinh Đức Lập mới ký bản Thông báo số 25-TB/BBT.ĐĐK trắng trợn "chính thức" hóa một việc đã rồi xâm phạm quyền và lợi ích của người lao động. 

Trong bản thông báo này ông TBT Đinh Đức Lập cố tình lập lờ đánh lận con đen, cho rằng: “Sau khi đối chiếu với Nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006) và quy chế hoạt động của báo Đại Đoàn Kết, Hội đồng đã biểu quyết 14/14 (100%) nhất trí không trả lương cũng như các khoản thu nhập tăng thêm cho phóng viên (lưu ý: ông Thắng là Phó trưởng ban, không phải là phóng viên, cho tiết sai này cho thấy ông Lập bất chấp sự thật, tự ý hạ cấp chức vụ của ông Thắng ngay trong văn bản giấy trắng mực đen, có chữ ký và dấu đỏ của chính ông - ghi chú của chủ blog) Nguyễn Mạnh Thắng từ ngày 23/7/2012 đến nay, vì lý do ông Thắng đã không thực hiện quyết định của Ban Biên Tập điều chuyển về Ban Kỹ thuật quản trị mạng (Không có ngày công làm việc tại Ban Kỹ thuật quản trị mạng)”.
Trang 2 của Thông báo số 25 ngày 18/10/ 2012 
Về nội dung có liên quan tới ông Nguyễn Mạnh Thắng trong bản Thông báo số 25 ngày 18/10/2012 do TBT Đinh Đức Lập ký, ông Thắng đã có đơn Tố cáo ngày 24/10/2012 như sau:
Tôi là Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết; Ủy viên BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết - Phụ trách Thanh tra nhân dân.

Tôi làm đơn xin tiếp tục tố cáo Tổng biên tập (TBT) báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập với hành vi trù dập dã man tôi - người tố cáo và đang bị xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, với nội dung dưới đây:

Từ 7/5/2012 đến nay, tôi đã có nhiều đơn tố cáo trực tiếp và liên quan đến cá nhân Bí thư chi bộ TBT Đinh Đức Lập (tại Đại hội chi bộ ngày 16/10/2012, ông Lập đã bị loại khỏi vị trí Bí thư chi bộ). Vì vậy, ông Lập đã ra Quyết định điều chuyển vị trí công tác của tôi sang làm Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Quản trị mạng từ ngày 23/7/2012. Điều này vi phạm nghiêm trọng những hành vi bị nghiêm cấm của Luật Tố Cáo. Theo đó, ông Lập không được có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, đồng thời theo luật, tôi được bảo vệ vị trí công tác. 

Thế nhưng, trước, trong và những ngày sau khi bị trù dập, mặc dù tôi đã đề nghị được bảo vệ nhiều lần bằng văn bản nhưng cho đến nay chưa được bảo vệ gì. Ngày 3/10/2012, BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết có công văn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam bảo vệ tôi - người tố cáo và người lao động bị trù dập nhưng đến nay chưa có hồi âm. Vì vậy, ngày 15/10/2012, BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có công văn đề nghị lên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam bảo vệ tôi.

Khi bị tổ chức Công đoàn báo Đại Đoàn Kết chỉ rõ sai phạm nhưng TBT Đinh Đức Lập thay vì tiếp thu, sửa chữa sai phạm đã ngang ngược dấn thêm một bước trù dập người tố cáo. Ngày 18/10/2012, ông Lập đã ký Thông báo số 25-TB/BBT-ĐĐK: “Thông báo Kết luận của Hội đồng xét lên lương và xem xét chất lượng lao động của một số cán bộ, phóng viên”. Nội dung thông báo có một phần liên quan trực tiếp tới tôi. Đó là việc 14 người trong hội đồng nhất trí 100% biểu quyết không trả lương cũng như các khoản thu nhập tăng thêm cho tôi từ ngày 23/7/2012 đến nay. Bản thông báo này được gửi tới Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhưng không gửi cho tôi và cũng không thông báo toàn cơ quan như đã ghi ở phần nơi nhận. Đúng là một việc làm lén lút, mất dân chủ và coi thường pháp luật. Tôi xin gửi kèm theo bản Thông báo Kết luận này.

Đọc văn bản Thông báo, tôi thấy thật nực cười và buồn vì sự ngu dốt, mất nhân tính của ông Lập. Càng buồn hơn khi một người ngu dốt không hiểu luật (hay cố tình bất chấp luật pháp?) không hiểu các trình tự cần thiết để có thể kỷ luật một cán bộ, một người lao động, không hiểu các quy định về văn bản hành chính... lại thêm hành vi mất nhân tính như thế lại được đặt vào vị trí Tổng biên tập một tờ báo có bề dày uy tín và giàu truyền thống như Đại Đoàn Kết.

Đó là chưa kể đến những sự ngu dốt và ác ý khác của ông Lập trong văn bản này.

Với sự ngang ngược ngày một leo thang của ông Lập, tôi kính đề nghị quý vị lãnh đạo sớm có biện pháp bảo vệ tôi - người tố cáo đã và đang bị trù dập dã man, bảo vệ người lao động đang bị tước đoạt các quyền lợi chính đáng. Tôi cũng đề nghị quý vị lãnh đạo, tổ kiểm tra của cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam có Kết quả xác minh những nội dung tố cáo ông Lập mà chúng tôi kính gửi đã quá thời hạn mà chưa được xử lý.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                 Hà Nội ngày 24 tháng10  năm 2012                                                    
                                                                     Người viết đơn    
                                                                 Nguyễn Mạnh Thắng
Rõ ràng là nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng với tư cách người tố cáo đã bị Tổng biên tập Đinh Đức Lập (người bị tố cáo) trắng trợn trả thù, trù úm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Thắng. Đây có thể coi là trường hợp điển hình về việc người tố cáo bị trù úm mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề cập tới ở phần trên. 

Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (Phó trưởng ban, phụ trách Ban VHNT của báo Đại Đoàn Kết, một vị trí được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phê chuẩn) là người đang đứng đơn tố cáo các sai phạm của TBT Đinh Đức Lập ngay lập tức đã bị ông Đinh Đức Lập “trù úm” một cách dã man, bị cắt toàn bộ nguồn thu nhập chính đáng, hợp pháp được luật pháp bảo vệ của người lao động và nhất là xâm phạm quyền được bảo vệ của người đang đứng đơn tố cáo. Có thể nói, ông Thắng đã bị TBT Đinh Đức Lập trù úm dã man ngay trước mặt các vị lãnh đạo MTTQ Việt Nam, chứng tỏ sự lộng quyền, bất chấp pháp luật của ông Lập trong hành xử công vụ.
Hành xử như ông Đinh Đức Lập đối với nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng  không chỉ vi phạm pháp luật quy định liên quan tới quyền lợi, thu nhập, tiền lương của người lao động; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người đang đứng đơn tố cáo; vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Nhà nước và Mặt trận mà còn bất chấp, chà đạp đạo lý xã hội trả thù bằng cách dồn đẩy người tố cáo vào bước đường cùng, không còn nguồn tài chính để sinh sống cho bản thân và gia đình họ nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét