Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Buồng giam đêm nay – A prison cell this night

Buồng giam đêm nay – A prison cell this night
(Bilingual)
Phạm Hồng Sơn

Giờ này các buồng giam ở Hà Nội đều lạnh và im ắng lắm. Nhưng tôi tin những người như Ls Lê Quốc Quân lúc này vẫn chưa thể ngủ vì còn băn khoăn một điều: liệu mấy giờ nữa, có nhiều anh em đến được phiên phúc thẩm của Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon không?

This night all Hanoi’s prison cells must have been wet, cold and so quiet. And there must have been a prisoner, who is still awake for wondering how many people could come to the court building where the appeal trial of Dieu Cay and his two associates takes place in few hours. That prisoner is Le Quoc Quan, a Human Rights Lawyer.

Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét