Saturday, April 27, 2013

Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị & Đa Nguyên

Lập trường của trang nhà Đối Thoại:
Hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992

Đối Thoại hoan nghênh đê nghị sửa đổi Hiến pháp của 72 công dân quốc nội yêu chuộng tự do, dân chủ, đa nguyên

2 comments:

  1. Hoan toan ung ho kien nghi 72.

    ReplyDelete
  2. Tôi ký tên ủng hộ kiến nghị 72.

    ReplyDelete