Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Quang Anh: TÒA ÁN TỈNH PHÚ YÊN MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ NHÓM "HỘI ĐỒNG LUẬT CÔNG ẤN BIA SƠN" VỀ TỘI HOẠT ĐỘNG NHĂM LẬT ĐỔ CHÌNH QUYÊNTÒA ÁN TỈNH PHÚ YÊN MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ NHÓM "HỘI ĐỒNG LUẬT CÔNG ẤN BIA SƠN" VỀ TỘI HOẠT ĐỘNG NHĂM LẬT ĐỔ CHÌNH QUYÊN

Quang Anh
 
Sáng hôm nay thứ Hai  28/1/2013, tại thành phố Tuy Hòa,Tòa án  tỉnh Phú Yên mở phiên toà sơ thâm  xét xử 22 bị cáo trong tổ chức mang tên  “Hội đồng Công luật công án Bia Sơn” về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Người bị coi đưng đầu tổ chức này là ông Phan Văn Thu và 21 bị cáo khác gồm: Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Vương Tấn Sơn, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết, Lê Duy Lộc, Lê Phúc, Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý, Đỗ Thị Hồng, Trần Phi Dũng, Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình, Phan Thanh Tường và Lương Nhật Quang.

Ông Phan Văn Thu.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Phú Yên, từ năm 2003 đến tháng 2-2012, tại khu du lịch sinh thái Đá Bia, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa - Phú Yên, nhóm của ông  Thu đã thành lập Hội đồng Công luật công án Bia Sơn, thông qua doanh nghiệp du lịch để hoạt động chống phá Nhà nước. Hội đồng này lập 12 ban, 26 pháp hội và 4 nhóm ở các địa phương; biên soạn nhiều tài liệu có nội dung tố cáo  chủ trương, đường lối của nhà cầm quyền cộng sản độc tài; xây dựng nội quy, cương lĩnh hành động, đồng thời kêu gọi  người dân tham gia và đóng góp vật chất…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét