Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Blog Danoan: Hoàng Công Khôi - Nguyễn Minh Thanh... xuân này các ông ăn tết có ngon không...

Hoàng Công Khôi - Nguyễn Minh Thanh... xuân này các ông ăn tết có ngon không...
Thứ bảy, ngày 23 tháng hai năm 2013
Blog Danoan

Đây là đơn của các hộ dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhờ chuyển tới Xuân Việt Nam để đăng tiếp chuyên mục về nhóm lợi ích của Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (Hoàng Công Khôi –  Nguyễn Minh Thanh)

Hiện nay UBND và thành ủy Hà Nội đang “bất lực” trước sự trây ỳ thao túng của nhóm này. Cử tri trong quận rất bức xúc và bắt đầu đưa đơn tới ban nội chính của ông Bá Thanh, đồng thời họ cũng nhờ các đại biểu quốc hội có tiếng nói.


Kỳ 1 Thứ hai, ngày 19/11/2012


Kỳ 2 Thứ tư, ngày 21/11/2012


Kỳ 3 Thứ năm, ngày 22/11/2012


Kỳ 4 Thứ hai, ngày 26/11/2012

Kỳ 5 Thứ hai, ngày 03/12/2012

Kỳ 6 Thứ tư, ngày 05/12/2012

Hoàng Công Khôi có những tài sản như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét