Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Blog Quechoa: Nghe cụ Tổng nói, nhớ thơ Nguyễn Duy

Nghe cụ Tổng nói, nhớ thơ Nguyễn Duy


imagesChỉ đạo lấy ý kiến cho dự thảo Hiến pháp tại Vĩnh Phúc, TBT Nguyễn Phú Trọng nói:“… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì? …” ( Theo NLG)
Nếu cụ Tổng nghĩ sao nói vậy thì nói thật nhé, cụ còn kém hơn nhiều so với mấy cụ hưu trí ở phường, xã.

Tự nhiên thấy nhạt miệng, muốn văng tục quá.

Bỗng nhớ thơ Nguyễn Duy, bài Đánh thức tiềm lực:
Tiềm lực còn ngủ yên
trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
Tiềm lực còn ngủ yên
trong bộ óc mang khối u tự mãn
Tiềm lực còn ngủ yên
trong con mắt lờ đờ thủy tinh thể
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lỗ tai viêm chai màng nhĩ
Tiềm lực còn ngủ yên
trong ống mũi khò khè không nhận biết mùi thơm
Tiềm lực còn ngủ yên
trong lớp da biếng lười cảm giác
Năng động lên nào
từ mỗi tế bào, từ mỗi giác quan
cố nhiên cần lưu ý tính năng động của cái lưỡi
Thơ Nguyễn Duy cũng không giúp mình đỡ nhạt miệng, vẫn muốn văng tục, tức thế chứ!
Sáng nay ngủ dậy, thấy thiên hạ bàn tán rầm trời lời vàng ngọc của cụ Tổng.  Nhà báo Đỗ Hùng có lời than rất vui, ghi ra đây coi như lời kết của mình vậy:
Vẻ mặt bác rất tỉnh bơ
Mà sao nói tựa nằm mơ ban ngày
Bác phát biểu rất hăng say
Lập trường, bản lĩnh dạn dày ôi thôi!
Em nghi bác lú thật rồi
Để em đưa bác ra nơi Biên Hòa
NQL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét