Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa NguyênThông Báo
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
ấn hành tác phẩm
DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM
Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên


CSVN đang rầm rộ đưa ra kế hoạch tham khảo ý kiến toàn dân trước khi tu chính hiến pháp 1992. Giai đoạn dân chúng góp ý từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 đến 30 tháng 3 năm 2013.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trò lường gạt dư luận trơ trẽn vì Bộ Chính Trị đã chỉ thị cho Quốc Hội bù nhìn cũng như Ủy Ban Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp bằng mọi giá phải duy trì điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa.
Toàn dân Việt không thể kỳ vọng gì nơi một bản tân hiến pháp dân chủ thực sự bao lâu mà người CS còn độc quyền toàn trị trên đất nước.
Nếu người CS thực sự muốn gia nhập tiến trình dân chủ hoá đất nước thì họ phải tiến hành các giải pháp sau đây:
1. Phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và lương tâm
2. Ra lệnh cho quốc hội bù nhìn hủy bỏ điều 4 hiến pháp
3. Tu chính Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội 1997, nhất là hủy bỏ các điều 28 và 30 đến 49, cũng như giải tán Mặt Trận Tổ Quốc
4. Thành lập Ủy Ban Bầu Cử độc lập với sự tham dự của các đảng phái chính trị không cộng sản và chấp nhận sự giám sát của Liên Hiệp Quốc
5. Tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến trong đó mọi cá nhân và đảng phái quốc gia có quyền tham dự
6. Quốc Hội Lập Hiến sẽ thành lập Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp với sự tham dự của các chuyên gia luật học, nhất là luật hiến pháp, và sự đóng góp của mọi thành phần xã hội dân sự, cũng như các chuyên gia đến từ các nước dân chủ tân tiến khác
7. Quốc Hội Lập Hiến sẽ thảo luận dự thảo hiến pháp và thông qua tân hiến pháp
8. Tiến hành bầu cử tân Quốc Hội Lập Pháp cũng như tân Hành Pháp từ trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần tân hiến pháp
9. Hành Pháp và Lập Pháp sẽ xúc tiến bổ nhiệm và thành lập các cơ chế Tư Pháp độc lập (như Tối Cao Pháp Viện)
10. Chiếu theo tân hiến pháp, tất cả các chức vụ lãnh đạo của Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, Quân Đội và Cảnh Sát Công An sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc và bảo vệ hiến pháp.
Bao lâu mà CSVN chưa thực tâm dân chủ hoá đất nước thì ngày đó, toàn dân còn phải đấu tranh.
Đầu năm 2013 khởi đầu một giai đoạn đấu tranh mới khi 72 nhà trí thức trong lòng chế độ đã công bố Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013, trong đó điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa đã bị hủy bỏ. Dĩ nhiên chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý với điều khoản này hoặc điều khoản kia trong bản dự thảo 2013. Tuy nhiên không ai có thể chối bỏ ý niệm dân chủ trọn vẹn của văn kiện. Đây là một sự đóng góp trí tuệ cần thiết vào tiến trình tranh luận và trao đổi quan điểm cởi mở về một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho một nước Việt Nam hậu CS.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc quyết định quảng bá rộng rãi tác phẩm Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên của Luật sư Đào Tăng Dực, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ kiêm thành viên Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, như một đóng góp khiêm nhượng vào tiến trình thảo luận và trao đổi quan điểm cần thiết này.
Ngoài ấn bản điện tử gửi kèm, đồng bào còn có thể truy cập tác phẩm này trong trang mạng của Lực Lượng (www.lldtcntq.org ) và của Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi (http://radiodlsn.com/ ). Muốn nhận bản in (200 trang, khổ sách), xin gửi thư về Lực Lượng Cứu Quốc, PO Box 612882, San Jose, CA 95161, USA (ấn phí và bưu phí 10 mỹ kim, ngoài Hoa Kỳ 15 mỹ kim, chi phiếu ghi VDR). 
Mong rằng trong tương lai gần, đất nước chúng ta sẽ có một nền dân chủ chân chính và toàn dân sẽ đạt được sự đồng thuận về một bản hiến pháp mới cho đất nước thời hậu cộng sản.

Trân trọng
Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 2 năm 2013

Nguyễn Thanh Trang
Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét