Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Danluan: Bản Cáo Trạng vụ án Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Bản Cáo Trạng vụ án Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam"
Danluan
Xin giới thiệu tới độc giả Dân Luận bản cáo trạng của vụ án Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam"


cua_3_3.jpg
cua_3_2.jpg
cua_35.jpg
cua_3_6.jpg
8.jpg
10.jpg
11_0.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
imag0917.jpg
imag0918.jpg
imag0921.jpg
imag0922.jpg
imag0923.jpg
imag0928.jpg
imag0930.jpg
imag0931.jpg
imag0932.jpg
cua_ba.jpg
7_-_1.jpg
7_-_2.jpg
Admin gửi hôm Thứ Hai, 29/04/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét