Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

CỤ LÊ QUANG LIÊM THÀ CHẾT KHÔNG LÙI BƯỚC

CỤ LÊ QUANG LIÊM THÀ CHẾT KHÔNG LÙI BƯỚC
Nguyễn Quang Duy

Tin Sài Gòn: Theo dự định Đại Lễ Đức Thầy Hùynh Phú Sổ khai sáng Đạo Hòa Hảo, 25/6/2013 tức 18/5 âm lịch, sẽ được Cụ Lê Quang Liêm tổ chức tại tư gia số 182/6 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận.

Mấy hôm nay quanh địa điểm tổ chức, an ninh cộng sản vờn quanh, cặp mắt vừa soi mói vừa sợ hãi. Bọn họ sợ hãi vì có tin một số tín đồ Hòa Hảo Thuần Túy muốn lấy thân mình làm ngọn đuốc từ bi cứu Đạo và cứu Quốc.

Sáng sớm hôm nay một nhóm 5 người gồm Trưởng Ban Tôn Giáo Quận Phú Nhuận đã đến tư gia Cụ Lê Quang Liêm làm áp lực đòi Cụ phải hủy bỏ buổi Đại Lễ.

Cụ Liêm cho biết là tín đồ Hòa Hảo Cụ thà chết chứ không thể quên ngày Đức Thầy khai sáng Đạo. Cụ cho biết Đức Thầy đã bị Việt Minh Cộng sản ám hại, hằng chục ngàn tín đồ Hòa Hảo đã bị cộng sản tàn sát, nay nếu cần thêm vài trăm tín đồ hy sinh vì Đạo vì Nước các tín dồ Hòa Hảo Thuần Túy đã sẵn sàng hiến thân.

Riêng Cụ năm nay đã trên 94 tuổi Cụ thà chết không lùi bước.

Nguyễn Quang Duy
25-6-2013


Vào 19:05 Ngày 24 tháng 6 năm 2013, Nguyen Quang Duy <duyact@yahoo.com.au> đã viết:

Kính Cụ Lê Quang Liêm và Quý Ông Bà Anh Chị Tín Đồ Hòa Hảo,

Ngày mai, 25/6/2013 tức 18/5 âm lịch là Ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo. Ngày vui không phải của riêng các tín đồ Hòa Hảo, mà là ngày vui chung của những người Việt Nam có tinh thần dân tộc. Vì Phật Giáo Hòa Hảo là một Đạo xuất phát từ dân tộc Việt Nam và do Đức Thầy khai sáng.

Dù không tham dự được buổi Đại Lễ từ hải ngọai con xin hướng về quê hương hiệp thông cùng Cụ và tòan thể tín đồ Hòa Hảo cầu Đức Phật Đức Thầy cho dân tộc sớm thóat vòng lao tù cộng sản. Con cũng kính nguyện Đức Thầy khai sáng cho những người cộng sản lầm đường sớm quay về với dân tộc.

Con mong chúc Đức Phật Đức Thầy phù hộ Cụ được nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường mà Đức Thầy đã khai sáng.

Con rất mong một ngày không xa được về Việt Nam cùng cụ tham dự Đại Lễ Đức Thầy khai sáng Đạo.

Kính Thư
Nguyễn Quang Duy
24-6-2013

Vào ngày 17/06/2013, bin nguyen <nguyenbin08@gmail.com> viết:
                                PHẬT GIÁO HÒA HẢO
                                      THUẦN TÚY
                                ---------------------------

                                   THƯ MỜI

Ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ nhằm ngày 25/6/2013 là Đại Lễ kỷ niệm năm thứ 74 ngày PHẬT GIÁO HÒA HẢO "xuất hiện ư thế". Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy trân trọng kính mời Quý Vị Chức Sắc Tôn Giáo vui lòng đến tham dự buổi lễ tại số nhà 182/6 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận , trước là cầu cho Quốc Thái Dân An sau là dùng bửa cơm thân mật trong tinh thần HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO.

Sự hiện diện của Quý Vị Chức Sắc Tôn Giáo là tăng thêm phần long trọng của buổi lễ và vinh hạnh cho Giáo Hội PGHH Thuần Túy chúng tôi.

  Sài Gòn, ngày 17 tháng 6 năm 2013.
  TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy.
       Hội Trưởng Trung Ương


          LÊ QUANG LIÊM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét