Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Dáng đứng…Thành Đô (?!)

Dáng đứng…Thành Đô (?!)
(Đề thơ vào một tấm hình lịch sử đáng buồn)
Thái Hữu Tình
Bài 1:            Nỗi lo rớt kiếng
        Một chuyến Hoa du tiếng để đời
        “Mối tình” Hoa-Việt hóa vua-tôi
        Mười điều ký kết, giành… thua thiệt
        Một dáng lom khom, gượng…đứng ngồi
        Chẳng lo quốc thể  còn hay mất
        Khom thế coi chừng, kiếng nó…rơi!

Bài 2:        Biến Sang thành Hèn
Lạ thay mấy chữ vàng… vàng
Biến Quen thành “Lạ”, biến “Sang” thành Hèn!

Bài 3:    Phương diện quốc gia?   
Thương thay phương diện… Cuốc ra
Bề trên cuốc xuống, người ta cuốc…vào!
Đóng khung từ sổ Thiên Tào
Cả bè chia ghế, riêng tao chịu đòn?

Bài 4:    Dáng đứng !
Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?
Tìm hoài, lại thấy dáng …phe thân Tàu!

                                                          Thái Hữu Tình
                                                              28/6/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét