Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Thân nhân Điếu Cày phản đối trước tòa báo Công An

Thân nhân Điếu Cày phản đối trước tòa báo Công AnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét