Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THƯ HIỆP THÔNG
MOVEMENT OF THE VIETNAMESE LAITY IN DIASPORA
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
405 Ranger Rd. Fallbrook, CA 92028 USA
Tel. & Fax: 760-451-9379. 858-337-7049 (M)

THƯ HIỆP THÔNG

Kính gửi:
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám Mục Giáo Phận Vinh
Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
Giám Mục Phụ Tá
Tòa Giám Mục Xã Đoài

Kính thưa Đức Cha,
Chúng con, toàn thể Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, mặc dầu
sống xa quê hương nhưng theo dõi sát mọi biến chuyển của tình hình đất nước,
nhất là biến cố đau thương vừa xảy ra cho giáo dân thuôc giáo xứ Mỹ Yên ngày
4 tháng 9, 2013 vừa qua..
Qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt qua bản tường trình của tòa
Giám Mục Vinh, chúng com cảm thông nỗi xót xa của quí Đức Cha trước những
đau thương của những người con trong giáo phận vừa phải gánh chịu; và hết
sức công phẫn trước hành vi đàn áp thô bạo, và xuyên tạc sự thật của nhà cầm
quyền địa phương.
Trong tâm tình chia sẻ và hiệp thông, chúng con dâng lời cầu nguyện
cùng với quí Đức Cha và toàn thể Dân Chúa trong giáo phận Vinh. Xin Thiên
Chúa qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam cất
bớt những đau thương, và tăng thêm nghị lực cho giáo dân trước những thách
đố đang gặp phải.
Trong khả năng hạn hẹp của Phong Trào Giáo Dân, chúng con sẽ làm hết
khả năng để công lý và sự thật được tôn trọng.
Xin Thiên Chúa Nhân Từ luôn đồng hành với Quí Đức Cha, Linh Mục
Đoàn và toàn thể Dân Chúa thuộc Giáo Phận Vinh anh hùng.
Hoa Kỳ ngày 27 tháng 9, 2013
Đại Diện Phong Trào Giáo Dân VNHN
Đỗ Như Điện
Điều Hợp Viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét