Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

HÃY DỪNG LẠI VÀ QUAY VỀ VỚI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN!

HÃY DỪNG LẠI VÀ QUAY VỀ VỚI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN!
Bùi Minh Quốc
DDXHDS
Kính gửi quý vị đại biểu Quốc Hội khoá 13
Tôi đoan chắc rằng các đại biểu Quốc Hội khoá 13 không một ai hiểu rõ thế nào là xã hội chủ nghĩa. Đó là một sự thật không thể chối cãi.
1Khư khư bám níu vào cái thứ xã hội chủ nghĩa mà mình không hiểu thì hiển nhiên là ngoan cố tiếp tục lao theo con đường vong bản, phản quy luật, phản quốc, phản dân. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ phản bội lại chế độ dân chủ cộng hoà năm 1946. Các quyền tự do cơ bản như “Tự do biểu tình”, “Tự do báo chí, tự do xuất bản”, “Tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn”, “Tự do ứng cử” mà nhân dân đã được hưởng dưới chế độ dân chủ cộng hoà năm 1946 đều bị chế độ xã hội chủ nghĩa thủ tiêu. Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Từ lâu, Nhân Dân đã gọi xã hội chủ nghĩa (XHCN) là xuống hố cả nút; hiện đất nước đang ngoi ngóp trong thảm trạng ngập ngụa nghèo nàn, lạc hậu, áp bức, bất công và bị thế lực bành trướng Đại Hán thao túng toàn diện. Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Cố ý duy trì mấy tiếng xã hội chủ nghĩa và các khái niệm liên đới như “chủ nghĩa Mác- Lênin, Điều 4, đất đai là sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước/quốc doanh  là chủ đạo, pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quân đội trung thành với đảng CSVN” trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi thì rõ ràng là hành vi phản bội TỔ Quốc, phản bội Nhân Dân.
Bấm nút thông qua một Hiến pháp sửa đổi như thế là hành vi phản bội TỔ Quốc, phản bội Nhân Dân.
Tuy Quốc Hội khoá 13 vẫn là một Quốc Hội được bí mật nặn ra từ bàn tay của Vua tập thể, tuy không ít vị đại biểu vẫn bị mê muội lú lẫn vì bổng lộc và hư danh của chiến ghế cây cảnh bù nhìn, nhưng dù sao tôi cũng cố tin rằng trong con tim khối óc mỗi vị vẫn còn le lói  một chút lương tri, một chút thức thời để tự giữ mình dừng lại.
Hãy dừng lại và quay về với Tổ Quốc, Nhân Dân!
Hãy bấm nút không thông qua hoặc tạm dừng chưa thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi!.
Đà Lạt đêm 25.11.2013
BMQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét