Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRẦN VŨ HẢI

Những bài viết của LS Trần Vũ Hải nhân Kỳ họp 6 Quốc hội Khóa 13 (Bài 10)
KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRẦN VŨ HẢI

(Đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giải thích hai vấn đề quan trọng liên quan đến Cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam và Điều 4 trong Dự thảo trước khi Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp)
Ngày 25/11/2013

Kính gửi: – Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
                 – Ông Uông Chung Lưu – Tiến sĩ Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội
- Ông Nguyễn Văn Hiện – Tiến sĩ Luật, Chủ nhiệm Ủy ban tư  pháp của Quốc hội
- Ông Phan Trung Lý – Tiến sĩ Luật, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Tôi – Trần Vũ Hải, hành nghề luật sư tại 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội và 66 Huỳnh Khương Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xin gửi tới Quý Vị lời chào trân trọng và xin đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần giải thích những vấn đề sau liên quan đến Dự thảo này:
1. Theo các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam (“ĐCSVN”) và theo nội dung của Lời nói đầu trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, bản Hiến pháp dự kiến “Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của ĐCSVN”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của ĐCSVN (được bổ sung, phát triển năm 2011 tại Đại hội XI), phần III, điểm 1 có ghi: “phân định rõ quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng tư liệu sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, bảo đảm mọi tư liệu sản xuất đều có người làm chủ”. Trong Cương lĩnh này, chúng tôi không thấy nội dung yêu cầu một tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai nhất thiết thuộc tài sản Nhà nước (hoặc toàn dân), tức mở ra khả năng nông dân trở thành chủ sở hữu trên mảnh đất đang canh tác của mình, theo đúng chủ trương “người cày có ruộng” của ĐCSVN mà vì thế hàng chục triệu nông dân đã ủng hộ, hi sinh cho ĐCSVN.
Tuy nhiên, khoản 1 điều 54 Dự thảo 4 (dự kiến thông qua vào ngày 28/11/2013) quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật.” Vậy phải chăng quy định này không thể chế hóa nội dung trong Cương lĩnh của ĐCSVN nhằm đảm bảo tốt hơn cho quyền về đất đai của người dân, đặc biệt là nông dân Việt Nam?
2. Khoản 2, Điều 4, Dự thảo Hiến pháp có đoạn: “ĐCSVN  gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.
A. Vậy nhân dân giám sát ĐCSVN như thế nào? Theo chúng tôi, sự giám sát của nhân dân có thể được thực hiện theo những cách thức dưới đây:
(i) Nhân dân thông qua những người đại diện không phải là đảng viên ĐCSVN quan sát các cuộc họp quyết định những vấn đề quan trọng của ĐCSVN như họp Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đảng và các cấp ủy địa phương.
(ii) Những người không phải là đảng viên ĐCSVN được tạo điều kiện để phê phán công khai (trong các cuộc họp và trên phương tiện thông tin đại chúng) các lãnh đạo và/hoặc chính sách của Đảng nếu cho rằng những vị này đã có hành động hoặc có những chính sách đã gây hại hoặc kìm hãm sự phát triển của đất nước. Các lãnh đạo Đảng phải tiếp thu, trả lời trực diện và công khai những phê phán của nhân dân.
(iii) Thành lập một hệ thống cơ quan chuyên giám sát Đảng và đảng viên từ trung ương xuống địa phương, với những thành viên là những người không phải đảng viên.
Chúng tôi đề nghị Quý Vị cho biết hình thức giám sát nào của nhân dân đối với Đảng sẽ được dự kiến?
B. Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình cần được hiểu như thế nào?
Theo chúng tôi, có hai loại trách nhiệm chính có thể được hiểu trong nội dung này. Đó là trách nhiệm chính trị và/hoặc trách nhiệm pháp lý.
Chịu trách nhiệm chính trị có thể được hiểu một trong  hai cách:
(i) Toàn đảng chịu trách nhiệm, có nghĩa nếu đảng cầm quyền trong thời gian cầm quyền không hành động theo đúng nguyện vọng của đa số nhân dân, có nhiều chính sách thất bại gây ảnh hưởng đến nhân dân, đất nước, đảng đó sẽ không nhận được tín nhiệm, thất cử, hoặc chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước.
(ii) Nếu chính sách và việc thực hiện chính sách của đảng có những sai lầm nghiêm trọng, thất bại gây hại đến nhân dân, đất nước, đảng phải xin lỗi nhân dân, phải thay thế những cán bộ chủ chốt của đảng đã làm sai, sửa đổi chính sách. Hồ Chí Minh đã từng thay mặt Đảng Lao động Việt Nam làm như vậy khi có sai lầm trong cải cách ruộng đất. 
Trách nhiệm pháp lý thường được hiểu là trách nhiệm hình sự và/hoặc trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa quy định về trách nhiệm hình sự của tổ chức (nhiều nước trên Thế giới đã quy định). Vậy phải chăng nếu có quyết định nào của Đảng gây thiệt hại đến nhân dân, đất nước, Đảng phải chịu trách nhiệm dân sự? Nếu có trách nhiệm dân sự đó, sẽ được truy cứu như thế nào?
Vậy chúng tôi rất mong Quý Vị sẽ giải thích công khai rõ cho các đại biểu Quốc hội, các đảng viên của ĐCSVN và những cử tri khác không phải là đảng viên ĐCSVN những vấn đề trên, trước khi Quốc hội thông qua Dự án sửa đổi Hiến pháp 1992.
Trân trọng,
 Công dân Trần Vũ Hải
* Xem: Bài 1 Thư gửi Đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bài 2 Bình luận nhanh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sau đúng một năm tiếp thu, chỉnh lý (về Lời nói đầu, Chương I và Chương II); Bài 3  Bình luận tiếp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sau đúng một năm tiếp thu, chỉnh lý (từ chương III đến hết Dự thảo); Bài 4 THƯ CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI GỬI ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM  - BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ; Bài 5 Ngày Pháp luật Việt Nam, Hiến pháp, Công ước về nhân quyền và Nguyễn Thanh Chấn, Nguyễn Công Nhựt; Bài 6Kiến nghị chất vấn về việc một số vụ người dân kiện quyết định thu hồi đất không được giải quyết  vì những quan điểm mâu thuẫn nhau giữa các cơ quan Nhà nước; Bài 8: ĐỀ NGHỊ LẤY THÁNG 12/2013 LÀ THÁNG NHÂN QUYỀN VIỆT NAM; Bài 9: Đồng tình với Chánh án Trương Hòa Bình, luật sư nhận trách nhiệm về oan sai và quyết sửa sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét