Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Nhà báo Phạm Chí Dũng : Nếu đảng đi ngược lại

Nhà báo Phạm Chí Dũng : Nếu đảng đi ngược lại quyền lợi của nhân dân thì tại sao lại trung thành với đảng ?
Tiếng Nói Đa Nguyên
30/11/2013
Hoàng Long thực hiện

Hoàng Long thực hiện
Nhà báo Phạm Chí Dũng : Nếu đảng đi ngược lại quyền lợi của nhân dân thì tại sao lại trung thành với đảng ? [ 17:45 ] phamchidung4_11Như tin tức loan tải vào sáng ngày 29/11/2013, trong lúc tới thăm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến, ông Phạm Chí Dũng, một blogger đã đang cộng tác với nhiều đài báo ở trong nước và nước ngoài đã bị an ninh đưa về một đồn công an, câu lưu nhiều giờ.
Sau khi trở về nhà, nhà báo Phạm Chí Dũng đã dành cho đài Chân Trời Mới cuộc trò chuyện về sự kiện vừa nêu cũng như hiện tình đất nước, mời quý thính giả cùng theo dõi.
Như tin tức loan tải vào sáng ngày 29/11/2013, trong lúc tới thăm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến, ông Phạm Chí Dũng, một blogger đã đang cộng tác với nhiều đài báo ở trong nước và nước ngoài đã bị an ninh đưa về một đồn công an, câu lưu nhiều giờ.
Sau khi trở về nhà, nhà báo Phạm Chí Dũng đã dành cho đài Chân Trời Mới cuộc trò chuyện về sự kiện vừa nêu cũng như hiện tình đất nước, mời quý thính giả cùng theo dõi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét