Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

SAO CỨ CHỊU NHỤC MUÔN ĐỜI !?

SAO CỨ CHỊU NHỤC MUÔN ĐỜI !?
Hoàng Thanh Trúc   
Khi mà về nguyên tắc ai ai cũng biết, nhờ qui luật cạnh tranh đa dạng mà xã hội được lợi nhiều hơn thì điều 4 Hiến Pháp qui định chỉ một đảng CS duy nhất “độc quyền” lãnh đạo toàn xã hội mà ngần này những con người gọi là sĩ phu trí thức “ĐB/QH” hột cơm  nhân dân còn dính kẻ răng vẫn cứ nhắm mắt gật đầu “bấm nút” tán thành trong khi toàn Quốc Hội các quốc gia khối  Asean hầu hết không thể có một trường hợp nào như thế này ! Hãy nhìn sang láng giền Malaysia…..

 Đến bao giờ “chính khách” Việt Nam mới có nụ cười ngạo nghễ tự tin với thế giới như thế này  (Ảnh: Cu th tướng Malaysia : Mahathir Mohamad )
“ Điu tôi lo s là nếu dân chúng thôi,không còn nghĩ ngi hay phê phán, thì xã hi s thi ra. Đt nước nên có mt chính ph mnh, song đng quá mnh. Giành được đa s 2/3 s ghế QH là va ri, ch gn như tuyt đi 90% là quá nhiu ! Chúng ta cn có mt phe đi lp đủ mạnh đ nhc nh chúng ta mi khi chúng ta sai lm. Khi không b đi lp, ta s nghĩ rng mi vic ta làm đu đúng c (Mahathir Mohamad )

Liệu các ĐB/QH Việt nam có thấy xấu hổ cuối gầm mặt xuống vì nhục  khi đọc thấy lời này từ “thiên hạ” ? Vì sao quí vị cũng ăn cơm như người ta nhưng tư duy nhân cách và phẩm giá không thể sánh bằng hay lớn hơn ?
Quí vị được cấp phát Laptop cũng có nghĩa quí vị tiếp cận thông tin và hình ảnh “tượng đài” Le Nin đã ra nằm ở khu phế thãi , gần nữa triệu công nhân con em phải tha phương cầu thực làm tôi tớ cho thiên hạ như thế này ….
Vậy thì tại sao quí vị vẫn “nuốt” cái nội hàm “bịp bợm” trong Hiến Pháp : 
“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. ??

Quí vị là ĐB/QH hay người thiểu năng trí tuệ ? hay giống cái mắc áo hoặc cái bị đựng cơm (phường giá áo túi cơm) mới không có trực giác phản xạ khi 500.000 con em phải đi bán sức lao động làm tôi mọi cho nước ngoài mà cũng đồng tình với “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động” !? Xây dựng XHCN bằng cách tha hương xin “tư bản giãy chết” bóc lột sức lao động là “lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động” ?.
Trong khi hầu hết khắp thế giới nhân loại đã đào thãi chôn lấp chủ nghĩa Mác – Lênin – Ông HCM “được” chỉ danh là một trong những người nhúng tay vào tội ác mang CNCS vào Việt nam chống nhân loại thì quí vị lại nhắm mắt gật đầu với Hiến Pháp cho CSVN lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. !?
Chẳng lẽ, quí vị ĐB/QH : Cơm cha áo mẹ công  thầy – Cả đời chỉ biết ăn mày “sổ hưu” – Bao giờ thì quí vị ĐB/QH mới biết nhục đây ? để nhân cách lớn lên cùng thiên hạ năm châu bốn biển ? .

                                                                   Hoàng Thanh Trúc   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét