Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO SỐ 5

THÔNG BÁO SỐ 5
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150
www.vietnamfilmclub.org
vietnamfilmclub@aol.com
703-971-9178


Kính gởi Quý Đồng Hương

Vietnam Film Club vừa hoàn tất và phổ biến trên Youtube 2 tập của bộ phim tài liệu nhiều tập theo các Link dưới đây:
Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất
Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm

Vietnam Film Club sẽ phát hành bộ phim tài liệu này bằng DVD sau khi hoàn tất tập cuối cùng.

Chúng tôi cũng chờ đợi với lòng biết ơn Qúy Đồng Hương sẽ xây dựng cho bộ phim, bằng cách cung cấp thêm tài liệu, giới thiệu thêm nhân chứng, hoặc chỉ ra những sai sót về nội dung, tài liệu, kỷ thuật, để khi chính thức phát hành, cuốn phim đạt được tính xác thực, hy vọng làm nguồn tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ đi sau.
Mọi đóng góp xây dựng cho bộ phim này, xin liên lạc:
vietnamfilmclub@aol.com
Điện thoi: 703-971-9178
Trân trọng thông báo và cảm tạ Qúy Đồng Hương
Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét