Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Xã hội Dân sự hay Đảng sự?

Xã hội Dân sự hay Đảng sự?
Hà Sĩ Phu

Khỏi cần lý luận để chứng minh Xã hội dân sự hay Xã hội công dân (Civil Society)  là vô cùng cần thiết và là một thước đo của xã hội văn minh (*).
Do quá hiểu chân lý đương nhiên này nên chính các đảng cộng sản, bên cạnh bộ máy hành chính rất chặt chẽ vẫn phải có những hình thức của Xã hội dân sự, đó là hình thức “Mặt trận” bao gồm hết các tổ chức của nam phụ lão ấu, tôn giáo, công nhân, nông dân…, không chừa một ai.
Đó hẳn là căn cứ để tác giả Thanh Nguyên trên báo Quân đội Nhân dân (xem ở đây) viết rằng:
Nếu cái gì tốt đẹp, tích cực của cái gọi là “xã hội dân sự” thì xã hội ta đang có”.
Khẳng định “cái gọi là Xã hội dân sự thì xã hội ta đang có” thì rất đúng (tức cái xã hội “Mặt trận” đang có đấy) , nhưng các từ ngữ “tốt đẹp” và “tích cực” thì hơi bị… ngược! Nếu nó đã “tốt” và “tích cực” thật thì dân đã xài nó rồi, khỏi phải tốn bao công sức để ra đời một trang Xã hội Dân sự với bao khó khăn vất vả và đòi hỏi sự dấn thân dũng cảm, và khiến báo Quân đội Nhân dân phải ra tay đối phó như bài viết kể trên?
Cái gọi là “Mặt trận” không thể gọi là của dân khi từ đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn đều do người của đảng “lãnh đạo” hết, những ý nguyện lớn nhất của dân có bao giờ được cất lên từ “Mặt trận” không?
Trong xã hội ngày nay chữ nhân dân đã bị “đảng hóa” đến kiệt cùng. Dân được chia nhỏ đến từng tổ dân cư dưới sự giám sát trực tiếp của những chi bộ đảng, quân đội “nhân dân” thì phải trung với Đảng, công an “nhân dân” thì chỉ biết còn Đảng còn mình, thậm chí trên báo Quân đội Nhân dân còn định nghĩa lại “nhân dân” (chỉ gồm những ai theo Đảng lập nên xã hội này)… thì thử hỏi cái “Mặt trận” do Đảng lập ra, cử hẳn một trong 14 vị vua tập thể nắm chóp, thì cái chất “Dân” trong đó có còn hay không?
Theo tác giả Thanh Nguyên thì Diễn đàn Xã hội Dân sự chớ có lập trang Web  riêng làm gì, muốn tốt thì hãy “Tuyên truyền tính chất vì quyền lợi của nhân dân ở các tổ chức xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng”…
Dài dòng làm chi, chỉ hai chữ “dưới sự” là đủ nói lên tất cả! Ai thấy “dưới sự” lâu quá, mỏi lưng thì xin mời vào đây cho thư giãn: www.diendanxahoidansu.wordpress.com.
H. S. P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
(*) Xin đọc một bài báo giàu đảng tính: Xã hội công dân – Một trong những tiền đề để xây dựng xã hội Cộng sản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét