Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Cùng Hoàn Chỉnh Danh Sách 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa

Cùng Hoàn Chỉnh Danh Sách 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa
Huy Đức
27/12/2013
Bauxitvn

27/12/2013
Cùng Hoàn Chỉnh Danh Sách 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa
Huy Đức
Từ năm 2006, tôi bắt đầu tiếp xúc với các sỹ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa, tìm kiếm danh sách 74 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ngày 19-1-1974. Tuy nhiên, do không thể tiếp cận hồ sơ mà Hải quân Việt Nam Cộng hòa để lại sau ngày 30-4-1975, do thời gian đã trôi qua quá lâu nên ngay cả Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cũng không thể có một danh sách có đầy đủ họ tên, quê quán các liệt sĩ.
Danh sách mới nhất mà Trung tá Vũ Hữu San, Hạm trưởng Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ 04), người tham gia trận hải chiến này, thu thập được cũng chỉ có 68 liệt sĩ có đủ họ tên. Sắp kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa rơi vào tay quân xâm lược Trung Quốc, xin công bố bản danh sách này, hy vọng thân nhân của các liệt sĩ, bạn đọc gần xa, cùng chung tay bổ sung tên họ, quê quán, địa chỉ liên lạc thân nhân của những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa thiêng liêng.
Mong nhà báo Thu Uyên, thông qua chương trình "Như chưa bao giờ có cuộc chia ly", giúp tìm kiếm thông tin, cùng hoàn chỉnh bản danh sách này:
DANH SÁCH 74 LIỆT SĨ HY SINH TRONG TRẬN HOÀNG SA 19-1-1974
1, Trung sĩ Trần Văn Ba (HQ 10)
2, Hạ sĩ Phạm Văn Ba (HQ 10)
3, Đại úy Vũ Văn Bang (HQ 10)
4, Hạ sĩ Trần Văn Bảy (HQ 10)
5, Thượng sĩ nhất quản nội trưởng ... Châu (HQ 10)
6, Trung sĩ nhất VT Phan Tiến Chung (HQ 10)
7, Hạ sĩ Nguyễn Xuân Cường (HQ 10)
8, Hạ sĩ Trần Văn Cường (HQ 10)
9, Trung sĩ Trần Văn Đàm (HQ 10)
10, Hạ sĩ nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh (HQ 4)
11, Hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào (HQ 10)
12, Hạ sĩ nhất Trần Văn Định (HQ 10)
13, Trung úy Lê Văn Đơn (Người nhái)
14, Hạ sĩ Nguyễn Văn Đông (HQ 10)
15, Trung úy Phạm Văn Đồng (HQ 10)
16, Trung úy Nguyễn Văn Đồng (HQ 5)
17, Trung sĩ.... Đức (HQ 10)
18, TT1/TP Nguyễn Văn Đức (HQ 10)
19, Trung sĩ Lê Anh Dũng (HQ 10)
20, Hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên (HQ 16)
21, Thượng sĩ Nguyễn Phú Hào (HQ 5)
22, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Hòa (HQ 10)
23, Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàng (HQ 10)
24, Trung úy Vũ Ðình Huân (HQ 10)
25, Hạ sĩ Phan Văn Hùng (HQ 10)
26, Thượng sĩ nhất Võ Thế Kiệt (HQ 10)
27, Thượng sĩ Hoàng Ngọc Lễ (HQ 10)
28, TT1/TX Phạm Văn Lèo (HQ 10)
29, Thượng sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng (HQ 10)
30, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lợi (HQ 10)
31, TT1/CK Dương Văn Lợi (HQ 10)
32, Hạ sĩ Ðỗ Văn Long (Người nhái)
33, Trung sĩ Lai Viết Luận (HQ 10)
34, Hạ sĩ nhất Ðinh Hoàng Mai (HQ 10)
35, Hạ sĩ nhất Nguyễn Quang Mến (HQ 10)
36, Hạ sĩ nhất Trần Văn Mộng (HQ 10)
37, Trung sĩ ... Nam (HQ 10)
38, TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa (HQ 10)
39, Trung sĩ Ngô Văn Ơn (HQ 10)
40, Hạ sĩ Nguyễn Văn Phương (HQ 10)
41, TT1/PT Nguyễn Hữu Phương (HQ 10)
42, Thượng sị nhất Nguyễn Ðình Quang (HQ 5)
43, TT1/TP Lý Phùng Quy (HQ 10)
44, Trung sĩ Phạm Văn Quý (HQ 10)
45, Trung sĩ Huỳnh Kim Sang (HQ 10)
46, Hạ sĩ Ngô Sáu (HQ 10)
47, Trung sĩ Nguyễn Tấn Sĩ (HQ 10)
48, TT/TP Thi Văn Sinh (HQ 10)
49, Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn (HQ 10)
50, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lê Văn Tây (HQ 10)
51, Trung tá Ngụy Văn Thà (HQ 10)
52, Đại úy Huỳnh Duy Thạch (HQ 10)
53, Hạ sĩ Nguyễn Văn Thân (HQ 10)
54, TT/DT.... Thanh (HQ 10)
55, Trung úy Ngô Chí Thành (HQ 10)
56, Hạ sĩ Trần Văn Thêm (HQ 10)
57, Hạ sĩ Phan Văn Thép (HQ 10)
58, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lương Thanh Thi (HQ 10)
59, Thượng sĩ ... Thọ (HQ 10)
60, TT1/VT Phạm Văn Thu (HQ 10)
61, TT1/DT Ðinh Văn Thục (HQ 10)
62, Trung sĩ Vương Thương (HQ 10)
63, TT Nguyễn Văn Tiến (Người nhái)
64, Thiếu tá Hạm phó Nguyễn Thành Trí (HQ 10)
65, Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng (HQ 10)
66, Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ (HQ 10)
67, Thượng sĩ Ðinh Hữu Từ (Người nhái)
68, Trung sĩ Nguyễn Văn Tuân (HQ 10)
69, TT1/CK Châu Túy Tuấn (HQ 10)
70, Biệt hải Nguyễn Văn Vượng (HQ 4)
71, Trung úy Nguyễn Phúc Xá (HQ 10)
72, Trung sĩ Nguyễn Vĩnh Xuân (HQ 10)
73, Trung sĩ Nguyễn Quang Xuân (HQ 10)
74, Trung sĩ... Xuân (HQ 16)
H.Đ.
Nguồn: facebook.com

1 nhận xét: