Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Về một Chế độ Chính Trị tốt đẹp

Về một Chế độ Chính Trị tốt đẹp
Thứ năm, ngày 26 tháng mười hai năm 2013
Blog MinhvanVN


Mọi Dân tộc sống trên trái đất này đều mong muốn xây dựng cho mình một chế độ chính trị tốt đẹp, từ đó con người được hưởng những giá trị hạnh phúc và tiến bộ nhất. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dân tộc nào cũng hướng tới mục tiêu đó, vì đây là ước muốn chính đáng và hợp quy luật. Nhiều dân tộc đã làm chuyện này tốt hơn những dân tộc khác, và họ đã trở nên văn minh tiến bộ. Không phải vì họ giàu có tài nguyên hay thuận lợi về vị trí địa lý, cũng không phải nhờ chiến tranh cướp bóc. Một quốc gia có tài nguyên dồi dào mà không biết sử dụng và phân phối hợp lý thì cũng không thể đạt tới sự giàu có văn minh. Nếu tiến hành chiến tranh cướp bóc thì dù có thắng trong cuộc chiến, phần thưởng cũng chỉ là vật chất có được, nhưng phải đổi bằng xương máu và sự bình yên của cuộc sống con người. Vậy thì bí quyết của văn minh hạnh phúc nằm ở đâu? Xin thưa rằng, nó  chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ: Dân Chủ.

Sống trong một chế độ độc tài phi nhân như Cộng Sản, đã từ lâu tôi mong ước cho đất nước Việt Nam có được một chế độ chính trị tốt đẹp. Mà ở đó, con người được hưởng thụ một cách đầy đủ các giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Muốn được như vậy thì phải chấm dứt chế độ độc tài Cộng Sản đang hiện hữu trên đất nước ta hiện nay. Ở đây chúng ta không bàn tới phương thức đấu tranh để xóa bỏ độc tài, mà chỉ hướng tới một chế độ chính trị tốt đẹp trong tương lai.
Điều kiện đầu tiên của dân chủ là người dân phải có được tiếng nói. Muốn tiếng nói người dân được lắng nghe và có hiệu lực, thì chúng ta phải xây dựng cho được một chế độ dân chủ đa đảng. Chỉ khi đó thì người dân mới dựa trên nền tảng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự lành mạnh đúng nghĩa để mà thực thi quyền lực vốn có của mình.
 Chế độ dân chủ đa đảng và nhà nước pháp quyền là nền móng của quyền lực nhân dân và tiến bộ xã hội.
Khi mà người dân thực sự làm chủ đất nước và vận mệnh của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể bàn đến vấn đề sống thế nào cho hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Trên cơ sở đó, quyền con người và các giá trị tự do mới ngày càng tăng trưởng.
Việc lựa chọn đường hướng phát triển quốc gia phụ thuộc vào ý nguyện của toàn dân. Điều đó được thông qua một Quốc Hội dân chủ đại diện cho dân, do người dân thực sự bầu chọn (chứ không phải do đảng Cộng sản lựa chọn như hiện nay). Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế dựa trên nền kinh tế thị trường lành mạnh là một yếu tố mang lại ổn định xã hội và cuộc sống phồn vinh. Tuy nhiên, không hẳn cứ quốc gia nào có nền kinh tế phát triển (mức sống cao) là có cuộc sống hạnh phúc. Vì rằng, hạnh phúc của con người được cấu thành bởi nhiều yếu tố chính trị - xã hội. Đó là nền tảng kinh tế, sự đảm bảo của các quyền con người, nhu cầu hưởng thụ văn hoá, sự ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh, các chế độ trợ cấp khác...; tựu trung lại, hạnh phúc của con người được đảm bảo hài hoà bởi yếu tố vật chất và tinh thần.
Mỗi mô hình nhà nước Dân Chủ đều có những lợi điểm và yếu điểm riêng. Việc lựa chọn mô hình Dân Chủ nào đều phải do người dân quyết định, và phải luôn luôn như vậy. Tuỳ vào từng giai đoạn và thời kỳ lịch sử, nhân dân sẽ là người quyết định vận mệnh đất nước và hạnh phúc của bản thân.
Chế độ Dân Chủ sẽ tạo nên một bộ máy nhà nước Dân Chủ. Người dân làm chủ bộ máy đó, và ngày càng hoàn thiện hơn để phục vụ lợi ích con người, phát triển đất nước. Bộ máy nhà nước dân chủ sẽ ngày càng hạn chế và loại bỏ dần những tiêu cực phát sinh, làm lợi cho xã hội. Ví như vấn đề tham nhũng, dân chủ sẽ là yếu tố tiên quyết tự động loại bỏ vấn nạn này vì sự tham gia quyền lực của nhân dân. Từ đó mà tiền thuế của dân không bị lấy đi, mà để phục vụ cho những mục tiêu phát triển lợi ích xã hội. Hay là bộ máy công lực sẽ là lực lượng bảo vệ và làm thuê cho người dân, chứ không phải là để bóc lột và hành dân như trong chế độ độc tài Cộng sản hiện nay.
Tóm lại, trong một thể chế chính trị Dân Chủ thì ánh sáng sẽ ngự trị và đẩy lùi dần bóng tối. Những gì là sai trái và đi ngược lại lợi ích của con người (bóng tối) sẽ bị thu hẹp dần để nhường chỗ cho sự đúng đắn văn minh (ánh sáng). Những tội ác sẽ bị loại bỏ và trừng trị, các giá trị nhân văn nhờ đó mà ngày một hiện hữu. Điều đó trái ngược với việc bóng tối ngự trị ánh sáng như hiện nay, dưới chế độ Cộng Sản thì các giá trị tự do dân chủ bị bỏ tù và đàn áp bởi thế lực độc tài phản dân chủ.
Dân Chủ mang lại ánh sáng văn minh, cùng các giá trị tự do nhân bản. Dân chủ cho chúng ta quyền làm người, quyền thiết lập cuộc sống hạnh phúc, đẩy lùi những tàn dư độc tài Cộng Sản xấu xa. Đó là nền tảng của một xã hội Dân Chủ tốt đẹp mà Dân tộc Việt Nam ta đang hướng tới và tất yếu phải dựng xây.
Việc lựa chọn một mô hình Dân Chủ như thế nào là quyền của người dân Việt Nam, bởi đó là cuộc sống của chính họ, của các thế hệ tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét