Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Bài thơ CẮT ĐÁ

Bài thơ CẮT ĐÁ
xuân hương

cắt nữa đi anh !
cắt nữa đi anh!
cắt làm sao cho lìa cuộc đời
Hoàng Trường sa đoạn tình đất Mẹ
Cuống rốn đứt rồi đảo chết ngoài khơi

Cắt nữa đi anh !
cắt nữa đi anh !
Cắt làm sao cho vừa lòng tầu
Cắt làm sao đứt tình Yêu Nước
Lòng Mẹ đau lòng đá u sầu

Cắt nữa đi anh !
Ngàn năm giữ nước
Ngàn năm chống tầu
Máu chưa khô anh tung bụi đá
Bụi mịt mù che mắt thánh nhân
Loa ồn ào nhức óc thần dân

Sao anh không loa loa: Sơn Hà Nguy Biến
Quân bành trưng đánh chiếm Hoàng Sa
gic ni xâm buôn dân bán nưc
Lũ giặc tầu tràn xuống biển ta

                           Trông tin chng bồng con đng đợi
Vọng phu bun hóa đá đầu non
Chàng vì nước - Thề không hàng giặc
Thà chết theo tàu Tổ quốc Đại Dương
Xác thân chàng chìm trong lòng biển
Hn mênh mông bin đảo anh hùng

Cắt nữa đi anh
Biển mất rồi còn gì anh vui !
Nước bán rồi c òn gì anh ơi !
Kiếp tôi đòi cũng cắt đi thôi.

xuân hương
lsgn-2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét