Phóng Sự LaoĐộngViệt 20140430 – Ông Tài, phu xe Nghệ An
Posted on 30/04/2014