Sunday, April 27, 2014

Buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhà giáo VI ĐỨC HỒI

Bui nói chuyn ca chương trình T Cánh Đng Mây
v
i Nhà giáo VI ĐC HI
TCDM 
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2010/09/ViDucHoi.jpg
VI ĐỨC HỒI

Xin bấm link để nghe

Cho đến ngày nay nhiều cựu chiến binh vẫn phải thốt lên: Đảng quá ‘tài tình’, Đảng có cách nói làm cho mọi người sẵn sàng xông vào lửa như con thiêu thân, sẵn sàng hy sinh
vì mục tiêu lý tưởng của Đảng.Khi Đảng đã giành được mục tiêu thì Đảng quay ngoắt lại với những người đã hy sinh, cống hiến sức mình để hun đắp cho đảng quang vinh”.
Vi Đức Hồi

"Cái mất mát lớn nhất của con người chính là mất đi quyền làm người; kẻ có tội lớn nhất là kẻ đi tước đoạt quyền con người; kẻ đáng thương nhất, là kẻ chưa hiểu biết về quyền con người;
kẻ đáng trách nhất là kẻ quên đi quyền con người; kẻ hèn hạ nhất là kẻ cam chịu mất quyền con người.Tôi là kẻ đáng trách và cũng có lúc trở thành kẻ hèn hạ."
Vi Đức Hồi - Hồi ký Đối Mặt

http://viduchoi.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment