Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Phê Bình
Song ngữ: Việt/Anh
 
Gốc rễ của vấn nạn "Biển Đông" chính là thể chế chính trị CS độc tài. Và một trong những chỗ dựa căn bản của chế độ này là Hiến Pháp. Cần đánh vào chỗ dựa này để mau chóng hạ gục chế độ "hèn với giặc, ác với dân" này! Mời quý vị theo dõi tài liệu "Phê bình Hiến pháp VN 2013 - Song Ngữ " của LS Đào Tăng Dực, do Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc ấn hành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét