Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Tuyên bố báo chí về chuyến thăm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

Tuyên bố báo chí về chuyến thăm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng
Posted by adminbasam on 01/08/2014
United Nation Human Rights
Heiner Bielefeldt
Basamnews  StatementVietnameseVersion31July2014-page-001StatementVietnameseVersion31July2014-page-002StatementVietnameseVersion31July2014-page-003Page 4P5P6P7P8P9p10P11P12P13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét