Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

CHÍNH-TRỊ VIỆC ĐẦU-THAI

                       CHÍNH-TRỊ VIỆC ĐẦU-THAI
Dr. Tristan NguyễnVới cái đầu đề của bài viết này là “Chính-Trị Việc Đầu-Thai” mới nghe qua có vẻ ký lạ khó hiểu, vì chuyện “đầu thai” chuyển thế của một tinh hoa linh hồn của một người được sống lại kiếp sau thì làm gì lại có tính chất chính trị. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại nước Tây Tạng dưới sự chiếm đóng rồi sáp nhập và cai trị tàn bạo độc tài của Đảng Tàu Cộng lại có việc “đầu thai” chuyển thể của vị Đạt Lai Lạc Ma Thứ 15 mang đầy tính chất chính trị.  Hiện tại Đức Đạt Lai Lạc Ma Thứ 14 vẫn còn sống, đã 80 tuổi nhưng khỏe mạnh, minh mẩn và Ngài đang lãnh đạo tinh thần của toàn dân Tây Tạng cho dù Ngài đang phải sống lưu vong ở nước Ấn Độ xa cách quê hương Cao Nguyên Tây Tạng của Ngài trên năm mươi năm qua kể từ ngày Giải Phóng Quân Tàu Cộng của Mao tấn công cưỡng chiếm nước Tây Tạng rồi sáp nhập vào Hoa Lục.  Nếu những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng đã không xen vào can thiệp xếp đặt chỉ định người “đầu thai” chuyển thế làm vị Đạt Lai Lạc Ma Thứ 15 để phục vụ cho sự cai trị độc tài của Tàu Cộng ở lãnh thổ Cao Nguyên Tây Tạng, thì việc “đầu thai” chuyển thế của những  Đạt Lai Lạc Ma theo nguyên tắc truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng đã liên tiếp truyền lại chức trách lãnh đạo tinh thần của Nhân Dân Tây Tạng từ đời Đạt Lai Lạc Ma thứ Nhất cho tới nay là đời Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 vẫn được thực hiện tốt đẹp theo đúng nguyên tắc truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.  Bởi vì Đảng Tàu Cộng đã đang diệt chủng dân tộc Tây Tạng và triệt để phá hoại truyền thống văn hoá Tây Tạng cụ thể qua việc chỉ định người làm Đạt Lai Lạc Ma thứ 15, nên bài viết nhận định bình luận này mới có cái đầu đề là “Chính-Trị Việc Đầu-Thai”.

Căn cứ theo nguyên tắc truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng là khi vị Đạt Lai Lạc Ma đương nhiệm phát hiện ra một trẻ em có tư chất thông minh, thuộc gia đình có hạnh kiểm tốt, và là tín đồ Phật giáo thuần chất, thì vị Đạt Lai Lạc Ma này tuyên bố chọn em bé này làm một người tiếp nhận tinh hoa linh hồn của vị Đạt Lai Lạc Ma đầu thai sống lại kiếp kế tiếp. Hãy nói một cách dễ hiểu là em bé này được Hội Đồng Giáo Phẩm Cấp Cao của Phật Giáo Tây Tạng đồng ý chấp thuận tuyển chọn làm vị lãnh đạo tinh thần của Nhân Dân Tây Tạng trong tương lai khi vị Đạt Lai Lạc Ma đương nhiệm tới ngày nghỉ hưu hay qua đời.  Lẽ tất nhiên là em bé được tuyển chọn kế vị Đạt Lai Lạc Ma phải vào ở luôn trong tu viện, phải học văn hoá để mở rộng kiến thức, phải học phong tục tập quán truyền thống văn hoá và toàn bộ giáo lý Phật Giáo Tây Tạng và Phật Giáo Tổng Quát, nói chung là vị Đạt Lai Lạc Ma tương lai phải được rèn luyện học rộng hiểu nhiều để xứng đáng đảm nhiệm chức trách lãnh đạo tinh thần của Nhân Dân Tây Tạng một cách liên tục thuần chất như là tinh hoa linh hồn của vị Đạt Lai Lạc Ma đời trước đầu thai sống lại trong vị Đạt Lai Lạc Ma mới đời sau. 
Vào tháng 5/1995 Lực Lượng An Ninh Tàu Cộng đang chiếm đóng nước Tây Tạng đã bắt cóc em bé sáu tuổi có tên là Gedhun Choekyi Nyima đem đi một nơi không rõ và sau đó không còn trông thấy em bé này nữa.  Em bé Gedhun Choekyi Nyima đã được Đức Đạt Lai Lạc Ma Thứ 14 hiện tại chọn làm người “đầu thai” kế vị của Ngài Panchen Lama, là một trong những người lãnh đạo tinh thần cao cấp đáng tôn kính nhất ở nước Tây Tạng.  Kể từ ngày em bé Gedhun Choekyi Nyima mất tích, những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng ở Bắc Kinh và ở Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, đều nhiều lần từ chối không cho biết tình trạng sống chết, sức khoẻ, và nơi mà vị Đạt Lai Lạc Ma tương lai này bị giam cầm ở đâu. 
Trong suốt thời gian Tàu Cộng chiếm đóng nước Tây Tạng lịch sử đã cho thấy sự việc những người cầm quyền Tàu Cộng ra lệnh bắt cóc giam cầm rồi thủ tiêu vị Đạt Lai Lạc Ma tương lai của Tây Tạng đã từng xảy ra như trường hợp của Lobsang Trinley Lhundrup Choekyi Gyaltsen cũng là người được tuyển chọn đầu thai của Ngài Panchen Lama đã bị Lực Lượng An Ninh Tàu Cộng bắt cóc đem đi giam cầm hơn tám năm vì Lobsang đã lên tiếng thẳng thắn chỉ trích sự cai trị độc tài tàn bạo của Tàu Cộng ở Tây Tạng và Lobsang cũng đã viết một cáo trạng tố cáo tội ác của Tàu Cộng đã gây ra những thảm nạn khiến người dân Tây Tạng phải chết đói trong thập niên 1960.  Sau khi bị giam cầm hơn tám năm thì vị Đạt Lai Lạc Ma tương lai này đã bị Tàu Cộng thủ tiêu một cách mờ ám vào năm 1989.
Những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng ở Bắc Kinh đã ra lệnh cho Vị Sư Trưởng tên Chadrel Rinpoche Quản Đốc Tu Viện Tashilhunpo ở Tây Tạng phải có trách nhiệm coi sóc việc tuyển chọn ứng viên đầu thai của Ngài Panchen Lama.  Vị Sư Trưởng Chadrel Rinpoche đã trân trọng gửi tới Đức Đạt Lai Lạc Ma đang sống lưu vong tị nạn ở Dharamsala, Ấ độ một danh sách các ứng viên đầu thai. Vào ngày 15/5/1995 Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đã tuyên bố rằng em bé Gedhun Choekyi  Nyima được công nhận là “người đầu thai của Ngài Panchen Lama”.  Tuy nhiên, Đảng Tàu Cộng đã bác bỏ quyết định của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 với lý do là “bất hợp pháp và không có giá trị”.  Đến ngày 17/5/1995 thì ứng viên đầu thai Đạt Lai Lạc Ma tương lai và cả gia đình cha mẹ anh em của người đều đã bị bắt cóc đem đi đâu, sống chết ra sao cho tới ngày nay không ai biết rõ.
Còn riêng Vị Sư Trưởng Chadrel Rinpoche và Jampa Chung là nhà sư phụ tá cũng bị bắt giam tù sáu năm vì bị kết tội “bán ra những bí mật nhà nước Tàu Cộng” và “hợp tác với những thế lực Tây Tạng ly khai phản động ở nước ngoài”.  Vị Sư Trưởng  Chadrel Rinpoche được Tàu Cộng  phóng thích vào lúc đầu năm 2002 và còn bị quản chế tại gia của ông tại Lhasa. Riêng nhà sư Jampa Chung thay vì được thả ra nhưng ông vẫn còn bị giam giữ ở một nơi nào đó không được biết rõ.  Sau sáu tháng bắt cóc giam cầm và có thể đã thủ tiêu Gedhun Choekyi Nyima rồi không có ai được biết chi tiết, thì những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng tuyên bố rằng Tàu Cộng đã tuyển chọn một bé trai người Tây Tạng tên là Gyaltsen Norbu làm người đầu thai của Ngài PanchenLama.  Kể từ ngày được Đảng Tàu Cộng tuyển chọn, Gyaltsen Norbu phải sống ở Bắc Kinh và chỉ trở lại Cao Nguyên Tây Tạng ba lần. Những lần trở lại Lhasa, thủ đô Tây Tạng của Gyaltsen Norbu đều được Đảng Tàu Cộng chấp thuận trước và có dàn dựng các buổi lễ tiếp đón sắp xếp cẩn thận với rất nhiều nhân viên an ninh giữ trật tự, bởi vì người dân Tây Tạng không thích Gyaltsen Norbu và luôn luôn gọi Gyaltsen là một tên bù nhìn hay một Panchen Zuma, một Panchen Giả Mạo mà nhân dân Tây Tạng không chấp nhận.
Vào tháng 5/1996 những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng phải xác nhận rằng Gedhun và gia đình cha mẹ anh em đang bị giam giữ ở một địa điểm bí mật.  Đại Sứ Tàu Cộng tại Liên Hiệp Quốc cho biết rằng Gedhun đã đang được sự bảo vệ của chính phủ Tàu Cộng dựa theo yêu cầu của cha mẹ Gedhun, nhưng không nói rõ là Gedhun được bảo vệ ở nơi nào.  Vào tháng 2/1998 một phái đoàn tu sĩ người Mỹ đã tới thăm nước Tây Tạng lại được cho biết rằng Gedhun đang ở tại Bắc Kinh, nhưng vào tháng 3/1998 Phó Thống Đốc Khu Tự Trị Tây Tạng tên Yang Chuantang đã cho một phái đoàn tôn giáo người Úc biết rằng Gedhun thực sự đang ở tại Lhari nơi sinh của Gedhun. Vào tháng 4/1998 khi giải đáp thắc mắc của một ký giả người Anh về nơi ăn chốn ở của Gedhun, thì những người cầm quyền Tàu Cộng lại cho biết thêm một nơi khác hơn những địa điểm đã cho biết từ trước. Đó là Tỉnh Gansu, và họ còn nói thêm là Gedhun đang đi học văn hoá tại đó.  Thật quá rõ ràng là bọn Tàu Cộng đã che giấu sự thật vì có lẽ chuyện không tốt đã xảy ra cho Gedhun và cha mẹ anh em của Gedhun trong thời gian bị giam giữ ở một nơi bí mật nào đó, bọn Tàu Cộng đã thủ tiêu cả gia đình của Gedhun! Cho tới hôm nay chính phủ Tàu Cộng vẫn nhất quyết từ chối không nói rõ Gedhun đang ở đâu, hoặc từ chối yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ Tây Phương muốn biết tình trạng sức khoẻ của Gedhun ra sao.
Quả thật Gedhun là một người quan trọng đứng hạng thứ nhì trong trường phái Gelukpa của Phật Giáo Tây Tạng.  Gedhun cũng đã được tuyển chọn làm người đầu thai Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 dựa theo nguyên tắc truyền thống cùa Phật Giáo Tây Tạng.  Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đã từng tuyên bố rằng nếu Ngài chết khi sống lưu vong hải ngoại thì người đầu thai chuyển thế của Ngài cũng sẽ được sinh ra trong cuộc sống lưu vong hải ngoại, không phải sinh ra ở trong nước Tây Tạng.  Ngài cũng còn tuyên bố thêm rằng người lãnh đạo Nhân Dân Tây Tạng tương lai có thể là được bầu cử một cách tự do và dân chủ.
Ngược lại, những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng đã đang ra hết sức để “làm ổn định” Tây Tạng bằng cách Hán hoá Tây Tạng, tiêu diệt văn hoá truyền thống của nước Tây Tạng, phá vỡ ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện thời đang có trong người dân Tây Tạng và khống chế sự lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng bằng cách chỉ định “người đầu thai” của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 15, vì có thể chắc chắn rằng người được chỉ định đầu thai làm Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 là một đảng viên Tàu Cộng Uỷ Viên Trung Ương.  Những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng muốn Đạt Lai Lạc Ma tương lai lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng là một kẻ bù nhìn làm tay sai cho Đảng Tàu Cộng.
Vì độc lập, dân chủ, và tự do của nước Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện thời và Nhân Dân Tây Tạng đã đang không ngừng nghỉ tranh đấu chống lại kẻ thù xâm lược rất hùng mạnh là Đế Quốc Tàu Cộng. Khi so sánh lực lượng giữa nước Tây Tạng và Đế Quốc Tàu Cộng người ta nhận thấy rõ ràng cán cân chênh lệch có tỉ lệ quá lớn như là một trên một trăm! Thời gian trước khi Mao Trạch Đông ra lệnh tấn công xâm lăng thì nước Cao Nguyên Tây Tạng là một tiểu quốc thuần chất Phật Giáo, không có quân đội, không có công an cảnh sát, và đời sống của người dân Tây Tạng hàng ngày rất hiền hoà, không có mua bán chụp giật, không tranh giành của cải vật chất với nhau; tuy nhiên, Mao đã ra lệnh giải phóng người dân Tây Tạng khỏi giáo lý của Đức Phật để kể từ năm 1950 cho tới hôm nay đặt lên đầu lên cổ của người dân Cao Nguyên Tây Tạng những gông cùm xiềng xích của Tàu Cộng.  Kể từ ngày Giải Phóng Quân của Tàu Cộng xâm lược chiếm đóng nước Tây Tạng cho tới ngày Mao chết thì Tàu Cộng đã giết hơn một triệu hai trăm ngàn người dân Tây Tạng.  Nhà văn nổi tiếng người Nga là Alexander Solzhenitsyn cũng phải lên tiếng phản đối sự cai trị tàn ác của Tàu Cộng , ông mô tả những người cầm quyền Tàu Cộng “quá độc ác và không có tính người”.  Cho tới bây giờ những hộ gia đình nào đang ở trong nước Tây Tạng mà không treo cờ Tàu Cộng trong nhà, cũng như dám can đảm giương lên lá cờ của nước Tây Tạng hoặc hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện thời, thì bị bắt giam hoặc nhiều khi còn bị bắn chết tại chỗ!
Bởi vì chủ trương của Đức Đạt Lai Lạc Ma là đấu tranh bất bạo động, nên Chính Phủ Tây Tạng Tự Do đang lưu vong ở nước Ấn Độ không có lực lượng vũ trang để chống bọn Tàu Cộng xâm lược.  Từ mấy năm gần đây người dân Tây Tạng lại có một thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ quyết liệt chống Tàu Cộng Đế Quốc Xâm Lược là Tự Thiêu.  Lương Tâm Nhân Loại của người dân ở các nước Tự Do Dân Chủ đã bị rúng động trước thảm cảnh của nhiều người Tây Tạng tự thiêu đấu tranh vì dân chủ, tự do, và độc lập của nước Tây Tạng. Các nước Tự Do Dân Chủ trên thế giới đã đặt vấn đề “chiếm đóng nước Tây Tạng bất hợp pháp của Tàu Cộng” trước luật pháp quốc tế.  Cho dù những người cầm quyền Tàu Cộng cứ cố ý tránh né vấn đề “chiếm đóng Tây Tạng”, nhưng thực tế mỉa mai cho sự “giải phóng nhân dân Tây Tạng” là thủ đô Lhasa của nước Tây Tạng là một thành phố bị Tàu Cộng cưỡng chiếm với rất nhiều công an cảnh sát, lực lượng an ninh , và quân đôi chính quy ở đầy khắp mọi nơi trong thành phố này. Họ đứng tại mỗi góc đường phố, họ đi tới đi lui trên các quảng trường công cộng, họ đứng gác giữ trật tự ở các ngôi chùa trong khi những ngôi chùa Phật Giáo Tây Tạng thì không có gì gọi là lộn xộn mất trật tự! Tất cả những thứ vừa kể ra đã đang làm cho người thường dân Tây Tạng  hoảng sợ! Thủ đô Lhasa của nước Tây Tạng đã đang có nhiều bằng chứng Chủ Nghĩa Thực Dân Mới của Tàu Cộng. Những người cầm quyền Tàu Cộng đã cho lệnh di dân Hoa Lục tràn ngập khắp nơi lãnh thổ Cao Nguyên Tây Tạng. Những di dân Hoa Lục thuộc dân tộc Hán có nhận tiền trợ cấp di dân của chính phủ để định cư tại Tây Tạng và người Hán nam được khuyến khích lấy vợ người Tây Tạng để Hán hoá chủng tộc. Họ được những người cầm quyền Tàu Cộng ở địa phương giúp đỡ dễ dàng mở tiệm quán mua bán và nắm trọn sinh hoạt thương mại kể cả các dịch vụ khách sạn ăn uống, kỷ nghệ du lịch ở Tây Tạng, trong khi người dân Tây Tạng từ trước tới nay không biết hoạt động kinh doanh! Đây là một cái nguỵ biện của Tàu Cộng khi lập luận rằng Tây Tạng nhờ có Tàu Cộng giải phóng mới được mở mang phát triển, nhưng thực chất là người được hưởng lợi nhuận làm giàu là người Hán Hoa Lục di dân chứ không phải người Tây Tạng bản xứ.  Hơn nữa cái quan trọng nhất đối với người dân Tây Tạng là cái truyền thống văn hoá Phật Giáo Tây Tạng đã mấy ngàn năm đã đang bị Tàu Cộng huỷ diệt để rồi sửa đổi, thêm bớt tính chất cho hợp với tính chất của Tàu Cộng.   Vì vậy ở trong nước Tây Tạng đang bị Tàu Cộng chiếm đóng cai trị cũng còn có Giáo Hội Phật Giáo Tây Tạng nhưng lại là một thứ giáo hội quốc doanh của Tàu Cộng xây dựng lên và gọi là quốc doanh vì nó đã lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kinh doanh du lịch thắng cảnh di tích của Phật Giáo Tây Tạng cho người Hoa Lục và người nước ngoài tới tham quan!
Trong mấy năm gần đây Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đã trả lời những câu hỏi trực tiếp đề cập tới cá nhân của Ngài, chuyện gì sẽ xảy ra với Giáo Hội Phật Giáo Tây Tạng khi Ngài chết.  Ngài cho biết cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ chết, nên Ngài sẽ hội nghị với cả Hội Đồng Giáo Phẩm Cao Cấp của Phật Giáo Tây Tạng và toàn dân tín đồ phật giáo ở cả trong lẫn ngoài nước Tây Tạng để xin ý kiến là sẽ không có chuyện “đầu thai chuyển thế” của vị Đạt Lai Lạc Ma nữa.  Mặc dù tín ngưỡng Phật giáo là tin tưởng vào việc đầu thai, nhưng một khi vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 chết và đã chết rồi thì cũng như mọi người khác, cái chết của vị Đạt Lai Lạc Ma chỉ là một cái chết…bình thường, và sẽ không đầu thai lại cho một người nào!  Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 quyết định rằng Ngài sẽ là người cuối cùng không có người đầu thai kế vị, bởi vì người đã được tuyển chọn để đầu thai làm Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 là Gedhun đã bị Tàu Cộng độc ác bắt giam rồi thủ tiêu từ lâu rồi. Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 quyết định làm như vậy để chống lại Tàu Công Đế Quốc Xâm Lược.
Bởi vì có tính chất chính trị xen vào việc tuyển chọn người kế vị chức trách  lãnh đạo tinh thần  cho Nhân Dân Tây Tạng của Đạt Lai Lạc Ma thứ 15, một thứ tính chất chính trị chưa từng có ở nước Tây Tạng thuần chất Phật Giáo trước ngày Giải Phóng Quân Tàu Cộng đến xâm lược, chiếm đóng rồi sáp nhập lãnh thổ Tây Tạng vào Hoa Lục, người ta phải xem xét việc “đầu thai” chuyển thế của vị Đạt Lai Lạc Ma theo một cách giản dị dễ hiểu, không thần học huyền bí mê tín dị đoan là Hội Đồng Giáo Phẩm Cấp Cao của Phật Giáo Tây Tạng gồm có cả vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đương nhiệm cùng đồng ý tuyển chọn một người trẻ có tư chất để tu tập trở thành một vị Đạt Lai Lạc Ma tương lai của nước Tây Tạng.  Đương sự phải có một phẩm chất tinh thần, hạnh kiểm đạo đức tốt ngang bằng vớivị Đạt Lai Lạc Ma đương nhiệm nên mới gọi là đầu thai làm Đạt Lai Lạc Ma.  Đây là một quan niệm cổ truyền nhiều đời trải qua hơn năm trăm năm truyền thống văn hoá của Phật Giáo Tây Tạng trong việc tuyển chọn người kế vị lãnh đạo tinh thần kể từ vị Đạt Lai Lạc Ma thứ Nhất cho tới vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện tại, việc tuyển chọn không có tính chất chính trị xen vào.
Vào ngày 7/9/2014 mới đây vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 khi được tờ báo nước Đức Welt am Sonntag phỏng vấn về vấn đề ‘đầu thai” của vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 thì Ngài một lần nữa cho biết rằng sẽ không có việc đầu thai. Ngài nói rằng “Phật Giáo Tây Tạng đã từng có các vị Đạt Lai Lạc Ma trải qua năm thế kỷ rồi.  Hiện giờ vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 rất nổi tiếng.  Rồi thì chúng ta hãy kết thúc với vị Đạt Lai Lạc Ma nổi tiếng này. (“We had a Dalai Lama for almost five centuries. The 14th Dalai Lama now is very popular. Let us then finish with a popular Dalai Lama”)
Trong thời gian gần đây những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng đã có phản ứng mạnh đối với quyết định của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14  vì sẽ không có việc đầu thai Đạt Lai Lạc Ma nữa.  Một cách mỉa mai, trâng tráo vô liêm sĩ những người cầm quyền  Đảng Tàu Cộng vô thần giờ đây phải đóng vai trò những người nhiệt tình bảo vệ truyền thống tôn giáo của Phật Giáo Tây Tạng.  Sau khi đã bắt cóc rồi thủ tiêu ứng viên đầu thai Đạt Lai Lạc Ma thứ 15.  Đảng Trưởng Giang Trạch Dân đã chọn một ứng viên khác để thay thế người đã chết.  Tuy nhiên, Nhân Dân Tây Tạng đã gọi người của Tàu Cộng chọn là một “Đạt Lai Lạc Ma Đỏ” hay là “Đạt Lai Lạc Ma Búp Bê” và là “Đạt Lai Lạc Ma Bù Nhìn”.  Rất dễ nhận thấy rằng Nhân Dân Tây Tạng đã đang không ưa thích ứng viên đầu thai Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 do Đảng Tàu Cộng chọn đưa ra lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng, trong khi Đảng Tàu Cộng xuyên qua cái miệng của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng tên Hua Chuying thì cứ khăng khăng nói rằng chức trách và nhiệm vụ của “Đạt Lai Lạc Ma Tây Tạng” thông qua Hiệp Hội Phật GiáoYêu Nước và được “Chính Phủ Trung Ương Tàu Cộng uỷ nhiệm” mà nó đã có mấy trăm năm lịch sử! (sic). Vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện tại có những ý đồ đen tối kín đáo đang tìm cách bóp méo và phủ nhận lịch sử, và điều này đang làm tổn hại nền “trật tự bình thường của Phật Giáo Tây Tạng” (sic)(According to the Chinese foreign ministry spokesman, Hua Chunying, ‘The title of Dalai Lama is conferred by the central government, which has hundreds of years of history. The 14th Dalai Lama has ulterior motives, and is seeking to distort and negate history, which is damaging to the normal order of Tibetan Buddhism”(sic). Như thế thì quá rõ ràng là bọn Tàu Cộng trong cái Hiệp Hội Phật Giáo Yêu Nước Quốc Doanh Hoa Lục và bọn cầm quyền Đảng Tàu Cộng ở Bắc Kinh và Lhasa Tây Tạng chỉ còn chờ đợi cái ngày chết của vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 là chúng sẽ công khai chính thức tuyên bố tên “Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 Búp Bê” hay còn gọi là “Đạt Lai Lạc Ma Đỏ” để khoe khoang, phô trương với Thế Giới Tự Do là bọn Tàu Cộng cũng có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, và đang giữ gìn tốt truyền thống văn hoá Phật GiáoTây Tạng, trong khi bọn Tàu Cộng hết sức tuyên truyền xuyên tạc rằng chính vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 là người phá hoại truyền thống văn hoá Phật Giáo Tây Tạng khi Ngài tuyên bố rằng sau khi Ngài chết thì không có việc “đầu thai” chuyển thế làm vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 nữa.    Bởi vì trong thực tế Chính Phủ Tây Tạng Tự Do và Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đang sống lưu vong ở nước Ấn Độ hơn năm mươi năm qua chưa từng có được một “quyền lực thương lượng/bargaining power” cụ thể đủ mạnh để nói chuyện trực tiếp với những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng.  Người ta nhận thấy một cách rất đáng tiếc rằng luôn luôn Chính Phủ Tàu Cộng từ chối xác định vấn đề Tây Tạng khi các Chính Phủ của Thế Giới Tự Do gây sức ép phải mở ra một cuộc tiếp xúc giữa Đức Đạt Lai Lạc Ma với người cầm quyền Đảng Tàu Cộng, một việc chưa từng có xảy ra.  Hiện nay những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng không muốn Khu Tự Trị Tây Tạng có “thêm nhiều quyền tự trị hơn” nữa, thì đừng nói tới chuyện “nước Cao Nguyên Tây Tạng” giành lại nền độc lập.
Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 hiện tại mong muốn rằng sau khi Ngài chết thì cái tập tục cổ truyền của Phật Giáo Tây Tạng là việc “đầu thai” chuyển thế làm Đạt Lai Lạc Ma thứ 15 sẽ không xảy ra.  Truyền thống “đầu thai” của Đạt Lai Lạc Ma trải qua năm trăm năm nay không có tính chất chính trị.  Khi từ chối việc “đầu thai”, Ngài sẽ để lại một ấn tượng mạnh mẽ có ý nghĩa sâu sắc rằng bọn cầm quyền Đảng Tàu Cộng sử dụng một tên “Đạt Lai Lạc Ma Búp Bê” hay một tên “Đạt Lai Lạc Ma Đỏ” thực chất là một tên đảng viên Tàu Cộng Uỷ Viên Trung Ương để tiếp tục thống trị Phật Giáo Tây Tạng và tiếp tục cai trị tàn bạo giết hại Nhân Dân Tây Tạng như nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn đã từng cho biết như vậy.  Chúng tôi kính xin chân thành cảm phục Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 vì vào lúc cuối cuộc đời Ngài vẫn có thể dùng cái chết của chính mình để chống lại bọn Tàu Cộng Đế Quốc Xâm Lược, cũng như người ta đã phải rúng động lương tâm khi có những người dân Tây Tạng tự thiêu vì chính nghĩa dân chủ, tự do, và độc lập của nước Cao Nguyên Tây Tạng, một nước thuần chất Phật Giáo hiền hoà đã đang bị bọn Tàu Cộng Đế Quốc Xâm Lược cai trị diệt chủng Tây Tạng một cách rất tàn bạo./.  
Dr.TristanNguyễn                                                                                               San Francisco 27/9/2014    
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét