Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Lời kêu gọi thứ 2 từ Sinh viên Hong Kong.

Video: Lời kêu gọi thứ 2 từ Sinh viên Hong Kong. Chúng tôi đang đấu tranh bằng cả mạng sống của bản thân. Xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ thông điệp nầy khắp mọi nơi trên thế giới. Để có Dân Chủ cho Hong Kong, chúng tôi cần sự ủng hộ của quý vị“.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét