Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Người dân Việt Nam với quyền được biết và quyền được nói


Người dân Việt Nam với quyền được biết và quyền được nói
nhà báo Trần Quang Thành


Hơn 10 năm qua, hơn 100 quốc giá trên thế giới đã lấy ngày 28/9 hàng năm làm ngày Quốc tế về quyền được biết.
Nhân dịp này nhà báo Trần Quang Thành đã phỏng vấn Linh mục Phê-rô Phan Văn Vợi
Nội dung như sau, mời quí vị theo dõiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét