Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Phát biểu của Ông Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng

Phát biểu của Ông Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng

Đối Thoại kính giới thiệu youtube về phát biểu của Ông Nguyễn Bá Thanh. Mong độc giả chỉ xem đây là thông tin. Sự phán xét thật giả hay giá trị của Youtube là của độc giả

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét