Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Phim THẢM HỌA ĐỎ Ra Mắt Đồng Hương Bắc California, Hoa Kỳ

Phim THẢM HỌA ĐỎ
Ra Mắt Đồng Hương Bắc California, Hoa Kỳ
Mỹ-Hà tường trình từ San Jose, California

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét