Sự kiện đang được tường thuật
Nhắn tin trực tiếp
BBC
18:28