Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO

   
Những người thương phế binh miền Nam nghĩ gì về chương trình tri ân và săn sóc cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét