Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


  
Nghĩ về Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, 40 năm sau ngày 30-4-1975. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét