Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

The Last Days in VietNam

30 tháng 4, 1975  - 30 tháng 4, 2015 :
40 năm !!!!!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét