Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ

Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét