Friday, September 25, 2015

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


  
Tường thuật ngày thứ 2 chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

No comments:

Post a Comment