Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

"Sự thật" về Hồ Chí Minh (qua những tiết lộ của phim tài liệu mỹ) (4 5)

"Sự thật" về Hồ Chí Minh (qua những tiết lộ của phim tài liệu mỹ) (4 5)
Nguyễn Trung Chính
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Danquyen

Lịch sử cận đại có hai nhân vật nổi bật ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến tranh giành độc lập và cuộc chiến tranh Quốc-Cộng. Đó là ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh.

Khi nhắc đến hai nhân vật này, nhiều người tuyên dương, cũng như nhiều người chống đối. Riêng ông Hồ Chí Minh được tuyên truyền đưa lên đến bực thần thánh. Mà đã là thần thánh thì không có thật.

Người Việt nam có câu khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Đến thế kỷ 21 này, cũng còn rất nhiều trí thức giữ thái độ khi yêu thì đưa lên tận trời, khi ghét thì dìm xuống tận bùn đen. Hai thái độ này rất tổn hại cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ và phát triển của đất nước mà mọi người đều biết.

Chúng tôi tôn trọng tình cảm cá nhân của mỗi người đối với hai nhân vật nói trên. Riêng về Hồ Chí Minh, chúng tôi cho rằng ông là Chủ tịch nước, người có công và thành công trong việc đưa đất nước thoát khỏi ách thực dân. Ông cũng là người tạo ra một nhóm đệ tử đang đưa đất nước đến tình trạng bi đát hiện nay. Là Chủ tịch nước và là người sáng lập chế độ, Ông phải nhận trách nhiệm của mình, công cũng như tội và lịch sử sẽ phán xét khi đất nước được hoàn toàn tự do dân chủ.

Hiện nay, chúng ta cần đoàn kết để xóa bỏ độc tài, không nên cứ xoáy vào nhân vật Hồ Chí Minh để gây chia rẽ.

Mời độc giả xem một trong nhiều phim tài liệu về Hồ Chí Minh qua cách nhin của một bộ phận người Mỹ.
Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Ngô Đình DiệmChủ tịch Hồ Chí Minh và Tuyên Ngộn Độc Lập


Hội Nghị Genève 54


Cải cách ruộng đấtNhà riêng Nông Đức Mạnh (Người đưa ra phong trào Theo gương Bác, học tập cần kiệm liêm chính)
Sự thật về Hồ Chí Minh (qua những tiết lộ của phim tài liệu Mỹ) (4 5)Sự thật về Hồ Chí Minh (qua những tiết lộ của phim tài liệu Mỹ) (4 5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét