Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Từ Cánh Đồng Mây

Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với

LUẬT SƯ NGUYỄN BẮC TRUYỂN
LS.NGUYỄN BẮC TRUYỂN
https://www.youtube.com/watch?v=_BCr_jij9dY
Xin bấm vào link để nghe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét