Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


 
Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam hôm qua vừa có thông báo về phiên họp thứ 9 của ban chỉ đạo. Theo đó công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2015 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét