Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

GS Trọng trả lời câu hỏi BBC về lớp trẻ

GS Trọng trả lời câu hỏi BBC về lớp trẻ
4 giờ trước
BBCTại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi vừa bế mạc Đại hội Đảng 12, phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt đã đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kế hoạch nhân sự sắp tới cho Đảng cầm quyền.
BBC Tiếng Việt: “Ở phần đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư có nói rằng tuổi của ông đã khá cao so với những người khác trong Bộ Chính trị và Tổng Bí thư có nói về thế hệ trẻ, gương mặt mới trong Bộ Chính trị. Vậy trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư có kế hoạch, lộ trình nào đó để tìm kiếm một người có tài, có đức, và trẻ để gánh vác, kế nhiệm Tổng Bí thư? Và nếu như có kế hoạch hay lộ trình như vậy thì thời gian diễn ra mất khoảng bao lâu?"
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vấn đề bạn nêu lên cũng là một vấn đề đáng lo, làm sao đào tạo, bồi dưỡng được các anh em trẻ, lớp cán bộ 'tre già măng mọc'. Ngay cơ cấu và đội ngũ bây giờ cũng phải liên tục kế thừa ba độ tuổi để phát triển, không để hẫng hụt. Già quá không được, trẻ quá không được.
Image copyright
Image captionPhóng viên BBC Việt ngữ hỏi TBT tái cử về kế hoạch nhân sự cao cấp
“Giống như búi tre cần có ba lớp, có măng mọc, rồi có lớp bánh tẻ, rồi lớp già thì nó mới ấm cái gốc. Lo trách nhiệm để đào tạo cán bộ trẻ là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và phải làm có kế hoạch.
Image copyright
Image captionTBT Nguyễn Phú Trọng nói lịch trình kế thừa cho nhân sự cao cấp nhất
“Vừa qua, chúng ta đã làm được một bước nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ bây giờ trong lớp lãnh đạo cũng còn ít, phải hết sức đòi hỏi không những kế hoạch, suy nghĩ đào tạo, mà chính là phải có cái tâm, quan tâm chăm lo đến các anh chị em trẻ.
“Bây giờ tài năng trẻ nhiều lắm. Trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều, gần 100%. Nhân tài không thiếu, lớp trẻ bây giờ được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin hiện đại, có nhiều kiến thức hơn lớp chúng tôi ngày xưa.
"Thế còn bạn hỏi kế hoạch bao giờ xong thì hôm nay hỏi thì cũng khó trả lời, phải có kế hoạch, phải chuẩn bị, phải làm bài bản. Từng bước đi một. Bây giờ bảo hứa 5 năm, 2-3 năm thì tôi sợ như thế không khả thi và có cái gì đó nó ảo tưởng."
Được biết đây là câu trả lời đầu tiên về 'lịch trình kế thừa' cho nhân sự cao cấp nhất mà Tổng bí thư vừa tái cử nêu ra với báo chí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét