Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


  
Sáng nay tại Hà Nội, các ủy viên trung ương mới đắc cử sẽ nhóm phiên họp đầu tiên để bầu chọn thành phần Bộ chính trị, Ban bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương. Sau khi hoàn tất, danh sách sẽ được công bố vào buổi chiều, và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét