Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


  
Cuộc chiến Việt Nam, 41 năm nhìn lại: Tâm sự của những người lính thuộc cả hai bên chiến tuyến. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét